reklama

Akademie zdraví naučí seniory, jak být aktivním partnerem péče o své zdraví

reklama

Společnost GSK a nezisková organizace Elpida zvou zájemce z řad seniorů na Akademii zdraví. Projekt s výrazným preventivním charakterem navazuje na dlouhodobé vzdělávací aktivity Elpidy a klade důraz na aktuální a pro starší populaci prakticky využitelná témata. Letos poprvé je série přednášek připravena jako ucelený celoroční program.

Ani výrazné pokroky v medicíně zatím nemohou změnit fakt, že se s vyšším věkem pojí zdravotní komplikace. Některým se dá vyhnout jen stěží, jiné nás ale často trápí zbytečně, protože jim dokážeme předcházet nebo je účinně léčit. Základem je ovšem včasné odhalení problému a jeho posouzení.

„Mezi lidmi je silně zakořeněný názor, že nejrůznější bolesti, výpadky paměti a podobně k vyššímu věku jednoduše patří a není potřeba se jimi znepokojovat. To ale není příliš zodpovědné, protože řada vážných onemocnění a poruch začíná nenápadně a bez odborné péče dokáže zvlášť lidi v pokročilé fázi života velmi potrápit,“ uvedl Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida.

Tento přístup k péči o vlastní zdraví a kondici má pomoci změnit právě Akademie zdraví, která seniorům umožní lépe poznat fungování organismu v pokročilejším věku a rozlišovat mezi banalitami a potížemi, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu jejich života.

Pro tento rok připravili organizátoři z Elpidy a GSK cyklus deseti přednášek věnujících se různým oblastem zdraví, které se bezprostředně dotýkají lidí ve věku 65+ a reflektují jejich potřeby. S velkým ohlasem se například setkala hned první z přednášek věnovaná prevenci demence a Alzheimerovy choroby.

„Byli jsme upozorněni na prevenci a možnosti diagnostiky, o kterých většina z nás zatím vůbec neslyšela,“pochvaloval si jeden z účastníků Oldřich Handl a jeho kolegyně Zdenka Fraňková doplnila: „Setkání s paní doktorkou mě naučilo více si všímat sama sebe, ale také si uvědomit, že zapomínat je v mém věku normální.“

V následujících měsících se senioři seznámí například s problematikou osteoporózy, astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), ale také obecnými pravidly užívání léků, možnostmi vakcinace i sestavováním ideálního jídelníčku. Takto ucelený celoroční program je letos díky spolupráci s GSK nabízen vůbec poprvé.

„Jsme přesvědčeni, že je pro seniory potřeba vytvářet příznivé podmínky, podporovat je v nezávislosti na sociálním systému a také edukovat, aby se co nejdéle udrželi v dobré fyzické a duševní kondici, čemuž odpovídá i výběr jednotlivých témat Akademie zdraví,“vysvětlila Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka sekce PharmaceuticalsGSK Česká republika.

Čtvrtina obyvatel hlavního města, kde se projekt odehrává, je starší 65 let, a toto číslo se neustále zvyšuje. Přesto se o stáří příliš nemluví, nebo jen v negativních souvislostech. Elpida se snaží tento pohled změnit a vytvářet příznivější podmínky a lepší budoucnost pro současné i budoucí generace seniorů. „Témata zdravotní gramotnosti a aktivního přístupu ke zdraví by proto na podzim měla být součástí i našeho Old’s Cool festivalu,“poznamenává Jan Bartoš z Centra Elpida.

Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, nejen klientům Elpidy. Kapacity jsou dostatečné, díky čemuž je možné se dostavit i bez předchozího ohlášení. Vzhledem k interaktivnímu zapojení účastníků jsou ale preferovány menší skupinky a rezervace na webu Centra Elpida, případně telefonicky na čísle 272 701 335.

V roli přednášejících se střídají lékařští poradci GSK s lékaři či zástupci pacientských organizací, se kterými společnost dlouhodobě spolupracuje. Součástí Akademie zdraví je rovněž individuální poradna Prevence demence, která je stejně jako všechny přednášky zdarma.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama