reklama

Ani senioři se nemusejí bát smartphonu

reklama

Zažitý předsudek, že smartphone „není pro starý“ s sebou často nese také fakt, že senioři potřebují daleko častěji pomoc s nastavením a ovládáním telefonů než mladší uživatelé. Používání smartphonů se tak často bojí, především kvůli složitosti ovládání, nastavení i běžného užívání. Využívání možností chytrých telefonů jim ale může mnohé dát – především možnost být v intenzivnějším kontaktu s rodinou, především vnoučaty. Pocitů beznaděje a neschopnosti zvládnout moderní technologie, ale pomůže seniory zbavit speciální služba My Doro Manager, která je součástí chytrých telefonů Doro.

„Mobilní telefony Doro jsou seniorsky přívětivé, jsou přizpůsobené jejich potřebám a nabízejí řadu speciálních funkcí,“ říká Dominika Uhrová ze společnosti Doro a dále upřesňuje: „Je to například kompatibilita naslouchátek, tlačítko asistence či pomoci, a také služba My Doro Manager. Ta kromě jiného umožňuje jednoduše spravovat nastavení a obsah telefonu i na dálku. Tak může například vnuk pomoci babičce nebo dědovi, když ten telefon zase nefunguje. Představuje také skvělý způsob, jak přenést data do nového telefonu, zálohovat a sdílet fotografie či videa, a zároveň pomůže najít i ztracený telefon.“

Snadné ovládání na dálku

„Při vývoji My Doro Manager jsme mysleli jak na seniory, kteří vlastní chytrý telefon Doro, tak na jejich blízké, kteří jim pomáhají. Aplikace umožňuje důvěryhodným lidem, kteří dostanou přístup, ovládat telefon na dálku,“ vysvětluje Dominika Uhrová z Doro. Je tak možné například upravit jas displeje, zvuky, nastavení čísel rychlého vytáčení nebo tlačítko pro asistenci a řadu dalších. Stejně tak umí i poradit, nabízí přístup k užitečným návodům, které objasní jak vyhledávat na internetu, pracovat s e-mailem nebo přidávat do telefonu aplikace.

Ztracený telefon

My Doro Manager ocení také zapomnětliví senioři, kteří často „ztrácí“ telefon. Mohou se přihlásit z jakéhokoli počítače nebo zařízení s možností přístupu na internet přes Mydoromanager.com. Odtud pak telefon vyhledají buď ověřením jeho polohy pomocí GPS, nebo tím, že jej nechají vyzvánět. V případě podezření, že byl telefon odcizen, jej lze zamknout, abyste zabránili jeho neoprávněnému používání. Stejně tak s tímto na dálku může pomoci rodina, i když je třeba 300 km daleko.

Sdílení fotografií i záloha dat

My Doro Manager nabízí jednoduchý způsob správy telefonu, a to i na dálku. Díky němu je možné přidat jednoduše například kontakt na lékaře, který jste babičce našli, rovnou do telefonu. Ale také kontakty zálohovat, aktualizovat, nebo přesunout na nový telefon.

Jednodušší je i sdílení fotografií a videí s rodinou a přáteli. My Doro Manager nabízí funkce, které usnadní přenášení fotografií z telefonu, jejich uspořádání do alb a sdílení těchto alb se známými.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama