reklama

Antigrafiťák – Praha 8 pokračuje v boji proti nelegálnímu graffiti

reklama

Praha 8 bude i v tomto roce pokračovat v boji proti vandalství antigraffiti programem.Nově se budou moci zapojit i vlastníci soukromých nemovitostí. Program městské části nazvaný Antigrafiťák se zaměří na odstraňování nelegálních sprejových nástřiků a aplikaci antigraffiti nátěrů.

Nelegální graffiti způsobuje každoročně městským částem i soukromým vlastníkům nemovitostí škody v řádech desítek milionů korun. „Cílem antigraffiti programu, který osmá městská část zahájila v roce 2017, je zlepšování vzhledu naší městské části. Program spočíval v systematickém monitoringu nám svěřených objektů, které jsou, respektive byly poškozeny graffiti, jeho odstraněním a následnou aplikací antigraffitového nátěru. Věříme, že pravidelným monitoringem a odstraňováním graffiti odradíme sprejery od ničení nemovitostí napříč celou Prahou 8,“ vysvětluje místostarosta městské části Radomír Nepil.

V letošním roce městská část nabídne zapojení do programu i majitelům soukromých objektů na Osmičce. Zájemci o účast v projektu se mohou registrovat skrze webový portál aplikace antigrafitak.cz, infolinku 601 106 123 či e-mail info@antigrafitak.cz. Na základě následující návštěvy technika specializované firmy, by měli uzavřít s městskou částí smlouvu o účasti v programu.

„Po podpisu smlouvy městská část zajistí a uhradí ochranný nátěr objektu. Pokud je objekt graffiti již poškozen, tak zajistíme i prvotní odstranění,“ uvádí místostarosta Nepil. V případě opětovného poškození bude nelegální graffiti z objektu odstraněno na náklady městské části.

Proces od prvotní registrace žádosti o zapojení se do programu Antigrafiťák po podpis smlouvy by neměl být delší než dva týdny. Samotná realizace bude záviset nejen na aktuální poptávce ze strany vlastníků nemovitostí, ale také na počasí. Podmínkou pro zapojení se je stavebně technická příprava povrchu fasády, na kterou by následně měl být aplikován antigraffiti nátěr.

„Občané vnímají poškozování domů graffiti velmi citlivě. Program tedy vede také k většímu pocitu bezpečí a prevenci kriminality,“ dodává místostarosta Nepil. „Předpokládáme, že projekt bude úspěšný a povede se nám zlepšit veřejný prostor naší městské části,“ říká Nepil.

Symbolem programu se stala postavička rytíře Antigrafiťáka bojujícího proti nelegálnímu graffiti v Praze 8. Městská část prozatím nemá žádnou legální graffiti plochu.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama