reklama

Až 70 % zaměstnanců nepodává nejlepší pracovní výkon. Více než polovina lidí v práci lenoší

reklama

Podle aktuálního průzkumu společnosti Gallup až 70 % zaměstnanců v práci nedosahuje svého nejlepšího výkonu. Více než polovina pracovníků pak během pracovní doby zahálí a lenoší. Hlavním důvodem je podle odborníků špatný výběr manažerů do vedoucích pozic. Ti jsou totiž v 82 % případů vybíráni chybně – na základě předchozích zkušeností a nikoliv talentu.

Podle výzkumu společnosti Gallup, která v posledních dvaceti letech měřila výkonnost 27 milionů zaměstnanců ve zhruba 2,5 milionech pracovních skupin, více než dvě třetiny zaměstnanců v práci nevyužívají naplno svůj potenciál, 52 % zaměstnanců pak během pracovní doby zahálí a lenoší. Odborníci problém spatřují v nalezení a umístění schopných manažerů do vedení.

e studie vyplývá, že společnosti si nevybírají kandidáty se správným manažerským talentem až v 82 % případů. Většina firem tak dosazuje pracovníky na manažerské pozice, protože si je zaslouží, spíše než by měli talent.

„Zkušenosti a dovednosti jsou obecně velmi důležité, nicméně talent je vrozená vlastnost. Pokud nemáme pro výkon manažerské pozice správný talent, pak nezáleží na množství praktických zkušeností či dovedností,“ uvedla personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz specializující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.

Pouze pár manažerů má talent vést tým k dokonalosti

Přestože je stěžejní, aby byli do manažerských pozic napříč celou organizací umísťováni správní lidé, manažerů, kteří mají skutečný talent na vedení, je málo. Výzkum potvrdil, že pouze jeden z deseti manažerů má potřebné předpoklady pro zlepšení výkonu pracovních skupin a tím i celé organizace. Talent výjimečných manažerů spočívá v tom, že umí namotivovat každého zaměstnance zvlášť, aby podnikl individuální kroky ke zlepšení svého výkonu, stejně jako umí navodit u všech zaměstnanců pocit sounáležitosti a sdílení firemního poslání, hodnot a vize.

„Dobří manažeři jsou také asertivní, jsou schopni překonávat nepřízeň a odpor. Vytvářejí vztahy na bázi důvěry, otevřeného dialogu a plné transparentnosti. Rozhodují se navíc na základě produktivity, ne politiky,“ dodala Gabriela Kodenková.

Správné manažerské vedení zvyšuje podle odborníků angažovanost zaměstnanců, což vede i k vyšší produktivitě a zisku dané společnosti. V případě, že jsou do vedoucích pozic na všech úrovních organizace dosazeni správní manažeři, zdvojnásobí se výkon a míra zapojení zaměstnanců, zvýší se i samotný zisk v průměru o 147 %.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama