reklama

Češi se nejvíc bojí rakoviny, cukrovka je podle nich “ v pohodě“

reklama

Diabetem v České republice trpí více než 800 tisíc lidí, ale povědomí o této nemoci je mezi Čechy přesto na velmi nízké úrovni. Výsledky celostátního průzkumu agentury STEM/MARK ukazují, že 75 % populace netuší, jak moc je diabetes rozšířen, a jaký problém tím pádem představuje. Více než polovina Čechů si neuvědomuje, že nejvážnější přidruženou chorobou diabetu je kardiovaskulární onemocnění, tedy onemocnění srdce a cév. Každý čtvrtý se dokonce mylně domnívá, že cukrovku lze vyléčit.

Přestože se v poslední době se na trhu objevily léčivé přípravky, které výrazně zvýšily kvalitu života diabetiků a snížily riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, pacientům stále nezbývá než do konce života užívat léky.

Polovina lidí neví, že cukrovka může způsobit mrtvici či infarkt

Výzkumu agentury STEM/MARK, který je reprezentativní pro populaci ČR a proběhl v první polovině letošního roku, se zúčastnilo 1 050 lidí ve věku 18–75 let. Jeho cílem bylo zjistit, jaké znalosti má veřejnost o diabetu a za jak nebezpečné onemocnění jej považuje. Výsledky, které průzkum přinesl, odborníky znepokojily hned z několika důvodů. Na rozdíl např. od rakoviny se Češi diabetu bojí výrazně méně a nepřikládají mu zvláštní pozornost.

Jednoznačnou obavu z diabetu vyjádřilo přibližně 40 % Čechů, zatímco u rakoviny to bylo přibližně 60 % a u mrtvice přibližně 50 %. Přitom v posledních letech se u tuzemských specialistů léčilo s diabetem přibližně 850 – 900 tisíc osob1. Léčení diabetici se dožívají v průměru o 6 let méně, a pokud mají diabetici ještě onemocnění srdce, dokonce o 12 let méně, než zdraví lidé. Lidé trpící cukrovkou mají až o 70 % větší šanci, že onemocní kardiovaskulární chorobou. Onemocnění srdce a cév jsou na prvním místě mezi příčinami úmrtí diabetiků s 50 % všech případů.

„Lidé cukrovku (diabetes) hodně podceňují a myslí si, že v nejhorším si stačí píchat inzulín a je vše vyřešené. Neuvědomují si přitom, že s cukrovka může vést k závažným komplikacím a předčasné smrti. Právě díky komplikacím a velkému množství pacientů představuje diabetes závažný problém. Počet nemocných každým rokem roste o přibližně 10 tisíc nových případů a brzy bychom tak v České republice mohli mít 1 milion pacientů s diabetem. Vždy je nutné upravit životosprávu a včas nasadit nejvhodnější léčbu. V posledních letech došlo v léčbě diabetu k výraznému pokroku a můžeme léčit moderními léky, které mohou výrazně snížit riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární onemocnění – nejčastější příčinu úmrtí pacientů s diabetem,“ komentuje výsledky průzkumu doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. ze 3. interní kliniky a Diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Že je nejčastější příčinou úmrtí nemocných s diabetem 2. typu právě onemocnění srdce a cév, nevěděly dvě třetiny respondentů. Celkem 35 % respondentů si s pojmem diabetes spojuje injekce a píchání inzulinu. Druhou nejčastější odpovědí byla dieta (22 %) a až na třetím místě figuruje obava z vážné nemoci (19 %). Že se jedná o celoživotní problém, spontánně uvedlo pouze 5 % dotázaných.

Každý čtvrtý se mylně domnívá, že cukrovku lze vyléčit

Nízké povědomí mají občané také o riziku přidruženého onemocnění ledvin, které postihuje až 50 % diabetiků. Jako možné komplikace doprovázející cukrovku respondenti správně nejčastěji označili nedostatečné okysličování končetin (vznik diabetické nohy) a poškození zraku. Čtvrtina dotazovaných se v rámci průzkumu mylně vyjádřila v tom smyslu, že pokud je diabetes zachycen včas, je možné jej vyléčit.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama