reklama

České děti myslí ekologicky, třídění a recyklaci baterií považuje za důležité 94 procent žáků v základních školách

reklama

Mezi žáky základních škol je povědomí o třídění a recyklaci baterií vysoké a za důležité je považuje 94 procent z nich. Což je více než u dospělé populace, kde je za důležité považuje jen 80 procent. Z průzkumu neziskové společnosti ECOBAT dále vyplynulo, že většina dospělých (93 procent), považuje za správné, aby se děti ve školách naučily, jak nakládat s odpady. Dlouhodobá a cílená osvěta, včetně té ve školách, přispívá k tomu, že se v České republice ve sběru baterií zlepšujeme a patříme mezi nejzodpovědnější evropské země.

Stále však zůstává zhruba třetina lidí, která baterie zásadně netřídí a vyhazuje je do běžných popelnic. Především proto každá pátá baterie končí ve směsném odpadu a zatěžuje životní prostředí škodlivými látkami, které se na skládkách či ve spalovně z baterií uvolňují.

Zdroj: průzkum ECOBAT ve spolupráci s MARKENT s.r.o.

„Už děti v mateřské školce se u nás dozvídají, proč je důležité třídit odpad a proč zbytečně nezvyšovat běžnou spotřebu. A především proto je pro mladou generaci zcela samozřejmé odevzdávat baterie a další odpady k recyklaci. Věřím, že právě díky tomu bude i do budoucna ubývat baterií, které skončí ve směsném odpadu,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT, a dodává: „Máme před sebou vánoční čas a dá se očekávat, že v řadě domácností přibydou nové přístroje na baterie. Děti už budou dobře vědět, kam s nimi, až doslouží.“

V rodinách, kde vyrůstají školáci, se do třídění baterií nejčastěji zapojuje celá rodina (48 procent domácností). U 32 procent třídění baterií obstarávají rodiče a u 20 procent domácností je třídění baterií na dětech. Děti stejně tak jako dospělí vidí hlavní význam recyklace v tom, že se do přírody nedostanou nebezpečné látky a uspoří se primární suroviny.

Osvěta v třídění a recyklaci drobných elektrospotřebičů a baterií probíhá v mateřských, základních a středních školách systematicky už téměř deset let díky programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Ve školách, které jsou do programu zapojeny, jsou také umístěny sběrné nádoby na použité baterie. Celých 85 procent rodičů podporuje, aby školy organizovaly sběr použitých baterií a 79 procent považuje školní soutěže ve sběru použitých baterií za užitečné. Každoročně se školy na celkovém sběru baterií v České republice podílí téměř jednou desetinou.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama