reklama

O cizince je mezi technickými firmami velký zájem, potvrzují odborníci

reklama

Zájem o zaměstnávání cizinců v Česku vzrůstá. Podle aktuálního průzkumu personální agentury Talentica cizince zaměstnává až 98 % technických společností. Převážná většina tuzemských zaměstnavatelů preferuje pracovníky ze zemí EU nebo Evropského hospodářského prostoru, výjimkou nejsou ani zaměstnanci z Ukrajiny, Ruska nebo Vietnamu. Vyšší zaměstnanost cizinců v tuzemsku potvrzují nejen personální agentury, ale i společnosti zaměřující se na poradenství pro cizince.

Zaměstnávání cizinců v České republice je stále populárnější. Podle dat Českého statistického úřadu evidovaly tuzemské úřady práce v roce 2015 více než 323 tisíc cizinců a více než 83 tisíc cizinců s platným živnostenským oprávněním. Počet cizinců pracujících v tuzemsku se přitom stále zvyšuje. To potvrzuje i průzkum, který vloni provedla personální agentura Talentica. Podle něj cizince v současnosti zaměstnává 98 % společností. „Mezi hlavní důvody, proč zaměstnavatelé nemají zájem cizince zaměstnat, patří zejména jazyková bariéra a nutnost znalosti plynulé češtiny. Dalšími důvody pak jsou zdlouhavý proces vyřizování pracovních povolení nebo fakt, že doposud pokrývají volná pracovní místa českým občanům,“ komentovala výsledky průzkumu personalistka Gabriela Kodenková.

Průzkum dále ukázal, že převážná většina tuzemských zaměstnavatelů (95 %) preferuje pracovníky ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. „Z dalších zemí pak upřednostňují Ukrajinu, Rusko nebo Vietnam,“ upřesnila Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica, která se zaměřuje mimo jiné také na hledání kandidátů v zahraničí. „Z průzkumu navíc vyplynulo, že největší šance mají cizinci obsadit pozice programátorů, konstruktérů a projektantů,“ dodala personalistka.

Rostoucí zájem cizinců o práci v tuzemsku také potvrzují organizace zaměřující se na sociální a pracovní poradenství pro cizince. „Oproti roku 2015 registrujeme zvýšený zájem o naše služby v řádu desítek konzultací měsíčně. Konkrétně v oblasti zaměstnávání evidujeme více dotazů ze strany cizinců mimo Evropskou unii. Stejně tak roste zájem ze strany zaměstnavatelů, kteří se ve zvýšené míře zajímají o zaměstnávání cizinců, což je odrazem stavu ekonomiky a nedostatku pracovních sil,“ uvedla Michaela Límová z Centra pro integraci cizinců (CIC). Podle něj ale zaměstnavatelé v Česku často porušují pracovní právo a nedodržují zákoník práce.

V roce 2016 CIC zaznamenalo zvýšený počet cizinců přicházejících se stížnostmi na dodržování pracovního práva ze strany zaměstnavatelů. Oproti roku 2015 jich přibylo o 20 %. „Ukazuje se, že někteří zaměstnavatelé využívají závislosti cizince na zaměstnavateli, neznalosti jazyka a místních poměrů. Cizincům pak nevyplácí mzdu, neumožňují jim čerpat dovolenou nebo nezákonně ukončují pracovní poměr,“ vyjmenovala některé z pochybení Límová.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama