reklama

Cyklistika je u nás populární, lidé si ale na klasických kolech netroufají na dlouhé vzdálenosti

reklama

Průměrný český cyklista za rok ujede 850 km. Naprostá většina (70 %) lidí využívá kolo
na výlety s rodinou či kamarády. Lidé se však zároveň obávají dlouhých vzdáleností z důvodu nezvládnutí trasy nebo její náročnosti. První velký průzkum o elektrokolech na českém trhu, kterého se zúčastnilo tisíc respondentů napříč celou českou populací, připravila společnost Auto Kelly a výzkumná agentura ppm factum.

„Během naší praxe jsme postupně zjišťovali, že Češi nemají o elektrokolech dostatek informací. Dokonce se ukazovalo, že o nich koluje spousta mýtů a nepravd. Zjistili jsme také, že u nás i přes narůstající poptávku po elektrokolech neexistuje žádný ucelený průzkum, žádný soubor informací o tom, jak na tom česká veřejnost ve vztahu k elektrokolům je. Proto jsem se rozhodli tento velký průzkum realizovat,“říká marketingový ředitel společnosti Auto Kelly Michal Knor. „Výsledky průzkumu byly v mnoha ohledech překvapující,“dodává.

Výlety na kolech jsou sice populární, ale ne všichni mají odvahu se na ně vydat

Drtivá většina české populace si uvědomuje, že aktivní pohyb je pro zdraví důležitý. Nejčastěji se u nás lidé věnují pěší turistice. Tu alespoň jedenkrát za čtvrt roku provozuje 7 z 10 Čechů. Hned za pěší turistikou je jízda na kole. 36 % Čechů na kole jezdí minimálně jednou měsíčně a dalších 21 % alespoň jedenkrát za půl roku. Cyklistice se častěji věnují lidé ve středním věku. Průzkum poukázal na zajímavý fakt, že mírně aktivnější jsou ženy.

Cyklistika je mezi lidmi čím dál více populární. To si alespoň myslí 92 % dotázaných. A kam Češi na kolech vlastně jezdí? Nejraději na výlety s rodinou či kamarády. S delšími výlety je to ale složitější. „Čtvrtina těch, kteří alespoň občas jezdí na kole, nenajede ročně ani 50 km,“komentuje výsledky výzkumu Michal Knor.„Překvapilo nás zjištění, že to nejsou jen senioři, ale také lidé mezi 25 a 35 lety. A to dokonce třetina z nich,“doplňuje Knor. Výzkum ukázal, že v rámci jednoho výletu by přes 50 % lidí nebyla schopná ujet ani 20 km.

Na cyklovýlet dlouhý 50 km by u nás odmítla jet téměř polovina respondentůpřevážně starších 56 let. Ženy a „necyklisté“ se především bojí, že by vzdálenost neujeli. Mladí lidé by se zase styděli za svůj výkon. Nejeli by zároveň ti, kteří nikdy nevyzkoušeli elektrokolo. Nevědí totiž, jaké možnosti jim vůbec nabízí, a že by mohli tyto bariéry překonat.

Elektrokola na vzestupu

Výsledky průzkumu ale ukazují, že povědomí o elektrokolech v Česku postupně roste. Elektrokolo má v rodině nebo ve svém okolí už 40 % lidí. Jsou to převážně sportovně aktivní osoby a cyklisté, kteří ujedou větší počet kilometrů za rok i za jeden výlet. Osobní zkušenost s elektrokolem má však pouze 14 %respondentů. Častěji jsou to muži a cyklisté, kteří ujedou více kilometrů za rok.

Více než čtvrtina (28 %) Čechů zvažuje koupi elektrokola. Převážně pakti,kteří s nimi mají osobní zkušenosta aktivnější cyklisté, kteří ujedou za rok průměrně více než 1 000 km. Zajímavý je také fakt, že mladí lidé ve věku 25-35 let najedou za rok stejně jako ti nejstarší cyklisté (66 let a více), tj. více než 600 km ročně.

Nejvíce lidí v Česku (88 %) by při jízdě na elektrokole ocenilo minimální námahu. Hlavně pak ti, kteří s elektrokolem nemají žádnou zkušenost. „Nejčastějšími argumenty pro pořízení elektrokola jsou menší námaha, delší ujetá vzdálenost a zvládnutí náročnějšího terénu,“říká Michal Knor. „Navíc obyvatelé větších měst vnímají jízdu na elektrokole i jako přínos pro šetření životního prostředí,“ doplňuje Knor.

Doba nabíjení baterie elektrokola naopak odrazuje více než polovinu oslovených. Především pak ale znovu ty, kteří s elektrokolem nemají zkušenost. Téměř polovina dotázaných pak vidí nevýhodu ve vyšší hmotnosti elektrokola oproti běžnému kolu.

Jen polovina Čechů však ví, jak elektrokolo funguje

O tom, jak elektrokolo funguje, koluje spousta mýtů. Česká veřejnost má spíše průměrnou znalost toho, na jakém principu elektrokola vlastně fungují. Správně to vědělo pouze 56 % respondentů. Častěji to byli ti, kteří na kole jezdí častěji nebo už s elektrokolem mají nějakou zkušenost.

Každý desátý Čech si myslí, že elektrokolo šlape za něj, což pravda není. Elektromotor při šlapání sice pomáhá, nicméně, jakmile cyklista přestane šlapat, motor
se automaticky vypne. Tento fakt také vyvrací domněnky lidí, že bez šlapání se dá ujet 20 km.

Čtvrtina Čechů pak sice ví, že elektrokolo je kolo na elektřinu, ale to je vše, co o něm mohou říct. Češi jsou také přesvědčení o tom, že baterie elektrokola se dobíjí šlapáním, což není pravda.Baterie se dobíjí z běžné 230V zásuvky.

Téměř polovina Čechů (45 %) si nemyslí, že by elektrokola byla cílená jen pro nějakou úzkou konkrétní skupinu. Pokud si někdo myslí, že jsou elektrokola pro někoho speciálně určená, pak 32 % uvádí, že elektrokola jsou pro důchodce a 13 % uvádí, že jsou pro líné osoby. Zajímavostí průzkumu je, že sami lidé v důchodovém věku si myslí, že jsou elektrokola určená právě pro ně.

Jízda na kole je určitě ekologická, to potvrdili lidé i ve svých odpovědích. Zároveň se pak jedná o zdravou a praktickou alternativu dopravy. 75 % Čechů vnímá kolo jako rychlejší dopravu
po městě, než je jízda automobilem
. A přesto ho ke své přepravě používá relativně nízké procento z nich.

První průzkum o elektrokolech v České republice proběhl v dubnu 2018a zúčastnilo se ho
1 000 respondentů od 25 let napříč všemi regiony. Společnost Auto Kelly, která je majitelem značky elektrokol EasyBike a jejím výhradním prodejcem, ho připravila ve spolupráci s výzkumnou agenturou ppm factum.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama