reklama

Další milion korun posílá Nadace Olgy Havlové na sociální služby pro potřebné během pandemie

reklama

Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru podpořil v současné naléhavé situaci dalších 25 projektů neziskových organizací, které zajišťují sociální a zdravotní péči pro seniory, nevyléčitelně nemocné či lidi ohrožené sociálním vyloučením. Celkem tak Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) z mimořádného programu podpořil již 59 projektů s celkovou částkou přesahující 2,5 milionu korun.

Situace v návaznosti na šíření koronaviru zůstává nadále velmi vážná, a přináší tak s sebou nejen zvýšenou poptávku po sociálních a zdravotních službách, ale i zvýšené náklady neziskových organizací. Jejich rozpočty jsou ovšem po jarní epidemii velmi napjaté. Správní rada Nadace Olgy Havlové se proto rozhodla navýšit prostředky v mimořádném fondu o dalších 2,5 milionu korun. Celkem jsme tedy do programu, který jsme otevřeli 19. října, vložili 4,5 milionu korun,“ uvádí ředitelka VDV Monika Granja a upozorňuje, že kvůli obrovské vlně zájmu o příspěvek je velmi důležitá i pomoc veřejnosti.

Do veřejné sbírky na pomoc potřebným mohou přispět jak jednotlivci, tak i firmy.

Seznam podpořených organizací ze dne 5. 11. 2020
Seznam podpořených organizací ze dne 29. 10. 2020

Díky aktuálnímu navýšení financí bude možné podpořit v překonání krizové situace během epidemie další neziskové organizace, které tak mohou posílit své kapacity, co se týká počtu pracovníků, nakoupit dezinfekci a ochranné pomůcky, testy či palivo pro terénní služby ad. O podporu z fondu mohou žádat nestátní neziskové organizace, které těmto lidem poskytují sociální a zdravotně sociální služby. Maximální výše přiděleného příspěvku činí  70 000 korun a žádosti o grant budou projednávány ve zkráceném grantovém řízení, tak aby pomoc mohla rychle plynout tam, kde je to aktuálně nejvíce potřebné. Žádost musí splňovat grantová pravidla a podává se přes on-line formulář.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama