reklama

Další vzdělávací kurz pro nezaměstnané ženy ve věku 55 – 64 let

reklama

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 bude i v roce 2018 organizovat bezplatný výukový kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Kurz bude realizován v rámci projektu „Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55 – 64 let na trhu práce v Praze“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, a jeho cílem je zlepšit pozici ohrožených žen ve věku 55 – 64 let na trhu práce v Praze.

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 bude stejně jako v předchozím roce pořádat kurz s názvem „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, v rámci kterého mohou ženy ohrožené na trhu práce získat novou profesní kvalifikaci. Absolvováním 80 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe v mateřských školkách i dětských skupinách a složením kvalifikační zkoušky budou mít totiž možnost hledat pracovní uplatnění jako chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu.

„Loňský kurz proběhl úspěšně, a také následná zpětná vazba, kterou jsme od účastnic obdrželi, byla velice pozitivní. Doufám, že se nám v letošním roce podaří na tento zdar navázat a účastnice z řad ohrožené skupiny žen opět motivujeme k aktivnímu vyhledávání alternativního uplatnění na trhu práce,“ uvedl ředitel Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 Ing. Jan Schneider.

Kurz je určen pro ženy ve věku 55-64 let, které jsou ve výpovědní lhůtě, registrované na Úřadu práce, nebo jsou pracovně neaktivní, a které zároveň žijí na území Prahy. Teoretická a praktická část bude zahájena na začátku března 2018, ukončena pak bude na konci června 2018. Kvalifikační zkoušky budou následně probíhat během července, případně srpna 2018.

Účastnice budou mít stejně jako v loňském roce možnost v celém průběhu kurzu využít podpory motivačního psychologa. Po ukončení kurzu všem zúčastněným navíc zajistíme profesní poradenství při hledání pracovního uplatnění. Věříme, že taková příležitost je pro zájemkyně z řad cílové skupiny velmi atraktivní,“ doplnil Schneider.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama