reklama

Divadlo DISK uvede v dubnu Prodanou nevěstu

reklama

Studenti třetího ročníku katedry alternativního a loutkového divadla spolu s autorským kolektivem Petr Erbes, Boris Jedinák, Jan Tomšů a Alžběta Vitvarová představí 20. dubna své Prodané nevěsty. Na netradiční zpracování této klasiky upozorňuje již samotný název – Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018.  

Záměr režisérů Borise Jedináka a Petra Erbese je reflektovat zásadní události novodobých československých dějin, které se odehrávaly na scénách Národního divadla coby symbolu české státnosti. „Zajímá nás, jakým způsobem se herci v těchto okamžicích dobrovolně nebo nedobrovolně angažovali,” upřesňuje Boris Jedinák. Tyto okamžiky herci publiku přiblíží na půdorysech tradiční české opery – Prodané nevěsty, která je inscenačním týmem nahlížena jako typický prvek identity českého národa. „Divák však nebude jen pozorovatelem dějin, ale i jejich přímým účastníkem, znovu
zažívajícím takové historické okamžiky, jakými jsou například pokládání základních kamenů Národního divadla,”
vysvětluje Petr Erbes.

Celou inscenaci rámuje scénografie Jana Tomšů. Herce oblékla Alžběta Vitvarová, která při výběru kostýmů vycházela z tradičního divadelního folklóru.

„Již čas, aby postaven byl chrám dramatické Musy české! Neboť Národní divadlo jistě má býti chrámem, kde duch a srdce ke zřídlům oněch zásad se uvádí, na nichžto veškeré obraty i pokroky společenské spoléhají. A kde se zrodily tyto zásady? Nikde jinde než v lidské vůli. A hlasateli této vůle, kněžími tohoto chrámu, nechť nám jsou herci čeští.“  (Z proslovů při položení základních
kamenů Národního divadla, 1868)

INFORMACE O INSCENACI

režie a dramaturgie: Petr Erbes, Boris Jedinák

scénografie: Jan Tomšů

kostýmy: Alžběta Vitvarová

produkce: Anna Strnadová, Prokop Novák, Patricie Belecová

orchestr řídí: Václav Talich

HRAJÍ STUDENTI TŘETÍHO ROČNÍKU KATEDRY ALTERNATIVNÍHO A LOUTKOVÉHO DIVADLA

Barbora Bočková

Cyril Dobrý

Kateřina Kozinová

Kryštof Krhovják

Marie Anna Krušinová

Štěpán Lustyk

Milan Vedral

Tereza Těžká

Vojtěch Vondráček

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ ROČNÍKU

MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

MgA. Jan Bažant

MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

doc. Mgr. Andrea Králová, Ph.D.

veřejná generální zkouška: 19. dubna v 11:00

premiéra: 20. dubna od 19:30 v divadle DISK

nejbližší reprízy: 22. a 26. dubna

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama