reklama

Dobrovolníci o víkendu posečou louku pod Lipskou horou, útočiště vzácných rostlin

reklama

Přes čtyřicet dobrovolníků týmu Bořena z Arniky, německé Grüne Liga, firmy TRASK a vlastníků okolních luk ve spolupráci se správou regionálního pracoviště CHKO České středohoří poseče 14. a 15. září přibližně hektar louky na úpatí Lipské hory nad silnicí mezi obcemi Mrsklesy a Lhota v CHKO České středohoří. Zabrání tak jejímu zarůstání a pomohou k přežití chráněných rostlin.

„Každoročním kosením zabraňujeme zarůstání travami a křovinami, ve kterých by jedinečné rostliny neměly šanci přežít. Díky neustálé péči dnes vzácné druhy rostou na desetkrát větší ploše. Za odměnu se vydáme na procházku v blízkosti obce Skalice,“ vysvětluje Jana Vitnerová z Arniky.

Posečenou trávu účastníci kosení předají zemědělcům na krmení ovcí. Nakonec se vydají na komentovanou procházku s místní zemědělkyní paní Hašlarovou, která povypráví, jaké přínosy má tradiční hospodaření na místní krajinu.

Na bílých stráních pod Lipskou horou rostou například hořeček brvitý, len žlutý, plamének přímý, hvězdnice chlumní, sasanka lesní nebo hadí mord španělský. Ohrožené druhy přesadili ochranáři po důkladném průzkumu na konci 80. let z přírodní památky Bělák, která zanikla zasypáním Radovesickou výsypkou v důsledku těžby uhlí na dolu Bílina. Z Běláku byly rostliny přeneseny také na Kaňkov a Trupelník. Nebylo vůbec jisté, zda se stěhování podaří. Rostliny se ujaly a díky pravidelnému sečení rozrostly do okolí, což ochranáři považují za celoevropský úspěch.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama