reklama

Inspekce loni uložila méně pokut, velké firmy více dbají na životní prostředí

reklama

Velké české firmy v posledních letech stále více dbají na environmentální politiku. Potvrzují to například aktuální statistiky České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta loni uložila 2887 pokut v celkové výši 130,7 milionů korun. Počet pokut i celková výše ale klesají. Sankcionováno bylo o 54 méně firem a celková výše pokut klesla meziročně o 5 milionů korun. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu inspekce.

„Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP. Ze statistik je patrné, že velké firmy se snaží dodržovat platné právní předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí. Například výrobce ložisek ZKL je zapojen do systému IMDS – International Material Data System, ve kterém dodavatelé pro automobilový průmysl sdílejí informace o použitých materiálech ve svých výrobcích tak, jak ukládá direktiva Evropské unie.

„Je pro nás samozřejmé využívat komplexní systém vzdělávání našich pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí,“ uvedla personální ředitelka ZKL Lada Serreli. Firma podle ní také postupně snižuje energetickou náročnost výroby a vyhodnocuje spotřebu energií.

Zájem na environmentálním řízení firmy potvrzuje i výrobce garážových vrat Lomax z Bořetic na Břeclavsku. „Naše výrobní technologie je postavena na tom, aby vznikalo minimální množství odpadů. V roce 2012 jsme také uzavřeli smlouvu se společností EKO-KOM, která v tuzemsku zajišťuje zpětných sběr a následnou recyklaci odpadu. Loni jsme přes tento systém odevzdali několik tun papírových a plastových obalů,“ uvedl marketingový manažer Lomaxu Lubomír Valenta.

Problémy s ekologií si uvědomují i města. Řada z nich zhasla svoje radnice koncem března díky tradiční Hodině Země. Politici toto gesto vnímají zejména symbolicky. „Zhasnutí dominant je symbol, podstatná jsou ale konkrétní opatření, která naši energetickou náročnost opravdu snižují. Brno před dvěma lety zavedlo tzv. energetický management budov, díky němuž je nyní ve více než stovce budov průběžně sledována spotřeba všech energií. Program už přináší první výsledky ve snižování plýtvání energiemi – v nižších účtech a nižším znečištění ovzduší,“ uvedl brněnský náměstek primátora Martin Ander.

Foto: Pixabay.com

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama