reklama

Jak být dobrý zaměstnavatel v „nové“ realitě

reklama

Pandemie změnila v byznysu mnohé. Mimo jiné i způsob, jak pracujeme a jak vnímáme pracovní prostředí. Co je pro zaměstnance v současné době důležité? A na co by neměli zapomínat zaměstnavatelé?

Větší flexibilita práce

V mnoha oborech se velmi rychle a radikálně změnil přístup k distančnímu způsobu práce. „Lidé alespoň na čas opustili klasické schéma osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu. A nyní by osm z deseti takovýchto zaměstnanců uvítalo možnost tímto způsobem pokračovat. Jednou z priorit je pro ně lepší skloubení soukromí a pracovního života. Zejména u lidí na kariérním vrcholu, kteří mají nedospělé děti, je tento aspekt velmi důležitý,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Pružný model fungování s účelným zapojením technologií ale přinese výhody oběma stranám – firmy zvýší spokojenost zaměstnanců, navíc budou schopné lépe reagovat na výkyvy poptávky po jejich službách nebo produktech.

Důvěryhodnost a pocit bezpečí

Koronavirus změnil některé požadavky zaměstnanců, důležitá je pro ně důvěryhodnost a zajištění bezpečného prostředí. A nejde jen o to, aby jejich pracoviště bylo čisté a hygienické. V době, kdy lidé ztrácejí letité jistoty, chtějí, aby s nimi zaměstnavatel jednal na rovinu, aby cítili stabilitu.

„Pro firmy znamená získání důvěryhodnosti v očích vlastních zaměstnanců investici do budoucnosti. Nespolehlivost projevená v době krize se jim může po uklidnění situace vrátit v podobě odchodu zkušených pracovníků a ve ztrátě třeba i dlouhodobě budované pověsti dobrého zaměstnavatele,“ konstatuje Milada Skutilová, která řídí českou pobočku společnosti Kärcher.

Kvalifikované vedení

Současná situace klade zvýšené nároky na manažery, zejména pokud vedou týmy lidí, kteří nejsou v každodenním osobním kontaktu. Měli by zajistit nejen to, aby jejich podřízení zvládali zadané úkoly, ale také citlivě reagovat na atmosféru v kolektivu. Bez každodenní přímé komunikace se totiž zvyšuje riziko bezdůvodného vyostření konfliktů, ztráty motivace k práci, lidé se upínají ke krátkodobým cílům a ztrácejí ze zřetele dlouhodobější rozvoj, kolektiv přestává působit soudržně.

V současné nelehké situaci je třeba, aby vrcholové vedení kromě udržení hospodářské stability dbalo i na tyto aspekty práce manažerů. Nezvládnutí jejich role má za následek nejen špatné výsledky firmy, ale i ztrátu motivace nebo odchod perspektivních zaměstnanců.

Změna podoby pracoviště

V neposlední řadě záleží na tom, aby se zaměstnanci cítili v práci bezpečně a komfortně. Proto jsme svědky proměny podoby pracovišť v mnoha oborech. V obchodech se instalují bariéry oddělující zaměstnance od zákazníků, služby se přizpůsobují tomu, aby se v provozovnách potkávalo co nejméně lidí, ve výrobě se mění komunikační koridory, aby pracovníci dodržovali patřičný odstup. Tlak na minimalizaci kontaktu mění pracovní prostředí také v bankovnictví a pojišťovnictví, kde ubývá přepážek a klientských poboček, nebo v restauracích a obchodech, kde se stále více uplatňují bezkontaktní řešení pro objednávání i placení.

„Změny pracovních prostor budou pokračovat dále, s cílem přizpůsobovat je novým požadavkům. V kancelářském prostředí je již nyní zřetelný ústup od velkých open-space prostor a preference menších oddělených místností. Některé slouží pro umístění běžných pracovních míst, jiné pak jako malé konferenční místnosti plnohodnotně vybavené prezentační a videokonferenční technikou,“ dodává Michal Černý ze společnosti Audiopro. Podobu výroby bude modifikovat hlavně postupující robotizace a automatizace, která sníží podíl manuální práce, a navíc pomůže přizpůsobit výrobu proměnlivé poptávce.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama