reklama

Jak najít dobrou účetní, abyste se nespálili…

reklama

Najít dobré a spolehlivé účetní není snadné, přesto někteří podnikatelé při výběru opomíjejí základní věci a nevěnují dostatečnou pozornost mnoha signálům, které by je mohli předem na chybnou volbu upozornit. Následky, které ze špatného výběru vyplývají, je v lepším případě nechávají rozčarované uprostřed administrativního a byrokratického zmatku.

V horším případě stojí před soudem a zodpovídají se z ne zrovna šťastných výsledků svého „účetního přešlapu“. Na začátku spolupráce je totiž nejvíce zajímala cena za dodané služby, která na základě chybné volby může vyrůst hodně vysoko. Podnikatelé totiž často nevědí, že se svěřením vedení účetnictví externí účetní nezbavují odpovědnosti za účetnictví jako takové. Zároveň je zarážející, že ačkoliv je pro většinu podnikatelů spolehlivost v obchodním vztahu nepostradatelná, vysoká kvalita vlastních služeb jako prioritní, při volbě účetní již nejsou tak obezřetní.

Jak podnikatelé poznají, že je volba dané účetní správná? Základním předpokladem je, že jim účetní dokáže srozumitelně vysvětlit:

  • jak vypadá běžná organizace účetní při přebírání klienta/při běžném provozu,
  • jaké má vybraná účetní/firma vzdělání/vzdělávací systém, jak zajišťuje postupné vzdělávání,
  • jestli a jaké má vybraná účetní/firma pojištění,
  • trvá na písemné smlouvě o vedení účetnictví (byť to není vše, ale pro obranu pak má podnikatel alespoň nějaký dokument v ruce – pro PČR, soud…),
  • jaké má nastavené procesy zabezpečení při výměně dat.

Přestože externí účetní nebo firma výše uvedené body splní, neznamená to, že je vše v pořádku. Každý podnikatel by měl během spolupráce zcela jistě zbystřit, když mu účetní nedokáže odpovědět tak, aby dané odpovědi porozuměl, nebo plní povinnosti na poslední chvíli nebo dokonce až po dohodnutém termínu. Účetní, která neprovádí identifikaci klienta dle AML zákona (zákon proti praní špinavých peněz), si pravděpodobně neuvědomuje své zákonné povinnosti a podnikatel spoluprací s ní hodně riskuje. V neposlední řadě je dobré si zapamatovat, že špatná účetní je i ta, která se nikdy na nic neptá, se vším je spokojená, protože to pravděpodobně „nějak zaúčtuje“.

Klienti si často neuvědomují všechna rizika vyplývající ze spolupráce s nekvalitní účetní. Stává se tak, že podnikatele výše uvedené věci nezajímají, protože je láká nízká cena účetních služeb. Následně však může dojít v momentu ukončení spolupráce k rozčarování, protože účetní mu třeba odmítá účetnictví vydat. Proč to tak je?

  • jsou v něm chyby a účetní nechce, aby „byly vidět“,
  • nezná legislativu, která nařizuje, že účetnictví vydat „prostě musí“.

Častým důvodem, proč účetní „drží“ účetnictví, je snaha vyvinout tlak na klienta. Jde totiž o poslední možnost, jak ho donutit zaplatit za vykonané účetní služby.

“Jistotou pro mnohé podnikatele tak mohou být certifikovaní účetní, kteří jsou sdruženi v naší Komoře. A to z jednoho prostého důvodu, tito účetní jsou “pod dohledem” a jakékoliv prohřešky, které jsou nahlášeny, jsou také řešeny. Nemůžeme si totiž dovolit, aby jméno Komory bylo třeba i jedinou osobou poškozeno. Tím by, jak certifikace, tak Komora ztratila na své důvěře, na níž již 20 let staví,” říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních (KCÚ).

Certifikovaná účetní, na kterou je podána stížnost, může být podle Libora Vaška na základě řízení disciplinární komise KCÚ potrestána od napomenutí až k pokutě ve výši 1.000 Kč až 50.000 Kč. V závažnějších případech pak může být dokonce z Komory vyloučena, může jí být trvale zneplatněn certifikát, resp. odebrán, a účetní může být vymazána ze seznamu certifikovaných účetních.

Spolupráce s certifikovanou účetní je tak pro podnikatele výhodná nejen proto, že v jedné osobě nachází účetní i partnera pro svůj business, protože díky svému vzdělání ovládají manažerské nástroje, jako je např. finanční řízení (usměrňuje obchodní nápady, investiční záměry a vyhodnocuje investice). Dále jsou certifikovaní účetní tak trochu právníky, daňovými poradci a auditory nebo znalci v oblasti oceňování. Jejich síla ve srovnání s necertifikovanými spočívá zejména v garanci jejich komplexních znalostí a v garanci praxe, která je ověřována. V rámci účetní profese musí dále dodržovat Etický kodex KCÚ, kde v případě jeho porušení nebo oznámení některého nespokojeného klienta platí Disciplinární řád KCÚ, který najdete zde.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama