reklama

Jak působí časté používání laptopů a tabletů u dětí na jejich pohybový aparát?

reklama

Největším rizikem nejen laptopů, ale všech moderních technologií, jak u dospělých, tak i u dětí je jejich časté používání. Dlouhodobé sezení, nízká pohybová aktivita, přetěžování pohybového systému, to vše je spojeno s častým a dlouhodobým využíváním laptopů.

Právě tato rizika mohou mít poté neblahé následky nejen na dětský organismus. Především u mladistvých je toto nebezpečí nejvyšší, neboť jsou ve vývoji a potřebují více pohybu než tělo dospělého člověka. Nedostatek pohybu a časté sezení u laptopu může negativně ovlivnit růst a formování celého těla dítěte, především jeho páteře, což může způsobit vadné držení těla a vést až k závažným zdravotním problémům.

Nejdůležitější je, aby mládež tyto přístroje využívala v rozumné míře a jejich použití bylo prokládáno přestávkami a kompenzováno pohybovou aktivitou. Když už u laptopu budou, je nutné dodržovat správné zásady použití. „Laptop by měl být umístěn na pracovním stole, který bude výškou odpovídat výšce dítěte nebo mladistvého. Tedy tak, aby šly ruce, s oporou v předloktí a zápěstí o stůl popřípadě podložku, volně položit na klávesnici.

Vhodné je také využívat opěrky u pracovní židle pro podložení rukou. Výšku pracovní židle by mělo být možné upravovat, tak aby byla nastavena dle potřeb dítěte. Důležité je, aby při sedu dosáhlo celými chodidly na zem a v kolenech byl sevřen úhel přibližně 90°. Monitor by měl být v úrovni očí a přímo před tělem, aby hlava mohla být v prodloužení těla a nemusela být v předklonu nebo vytočená. Ideální nastavení notebooku je obtížnější, vzhledem k propojení monitoru a klávesnice.

Toto nás nutí ke sporu, zda mít klávesnici výše, než by měla být, nebo naopak monitor níže a mírně sklánět hlavu. Nejlepší možností je připojení jednoho externího komponentu, tak aby vše mohlo odpovídat obecným zásadám. Vhodné jsou speciální podložky, které zlepšují možnosti laptopu,“ říká MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu a Infinity Clinic v Praze.

Cviky vhodné pro děti při práci na laptopu

Určitě je vhodné, aby děti, které tráví velké množství času u laptopu, prováděly preventivní cvičení. Jednou z možností je běžný pohyb jako běhání či jiné sportování. Takový pohyb, aby děti nesetrvávaly dlouho v jedné monotónní poloze. V případě, že se u nich začínají projevovat první známky nejrůznějších problému typu výraznějších svalových dysbalancí či bolestí pohybového aparátu, je vhodné zařadit zdravotní kompenzační cvičení.

Jednou z možností je i cvičení se speciální rehabilitační metodou INFINITY method. Ta díky svému jednoduchému principu, ale zároveň vysoké efektivitě, je vhodná i pro děti, které by mohly mít u jiných cvičení podobného typu problém se soustředěním a správným osvojením si jednotlivých cviků.

Surfování na internetu v leže

I přesto, že se může na první pohled zdát, že ležet s laptopem v posteli musí být příjemné a oddychové, tak opak je pravdou. Především hlava, ať již v leže na břiše, tak i na zádech, není v přirozené poloze a dochází k výraznému přetěžování krční páteře. Výraznější obtíže může přinést leh na břiše, kdy dochází k záklonu hlavy, čímž se přetěžují a zkracují vzpřimovače krku. „Pokud ležíme na zádech, měla by být předkloněná hlava podložena polštáři.

Stejně tak je nutné vypodložit i laptop, aby se nacházel ve správné poloze a výšce. V obou případech není váha hlavy přenášena přirozeně rovnoměrně skrze páteř, a naopak je zvýšená zátěž na svalstvo v této oblasti. Pokud chceme používat notebook v leže je nutné velmi často střídat různé polohy a proložit je i sedem,“ vysvětluje MUDr. Michaela Tomanová. Doporučené je také využívat uvolňovacích a relaxačních cviků.

V případě křesla je žádoucí, aby bylo vybavenou vysokou opěrkou pro podporu hlavy a notebook mít vypodložen např. polštářem, aby byly ruce ve správné výšce.

Tablet vs. laptop

Obě dvě zařízení mají více méně podobné působení na dítě a je nutné dodržovat obecné zásady zmíněné dříve. Především pozor na jejich přespříliš časté používání, bez přestávek a vhodné pohybové kompenzace. „Pokud se na tuto problematiku podíváme z hlediska pohybového aparátu, za mírně vhodnější lze asi považovat notebook, který, lze správně nastavit tak, aby nedocházelo k přetěžování těla.

Toho u tabletu docílíme pouze obtížně. Při dlouhodobějším využívání je znatelná především absence hardwarové klávesnice, což může způsobit buď nevhodnou polohu rukou nebo hlavy,“ dodává MUDr. Michaela Tomanová.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama