reklama

Jak studenti mění svět? Chtějí se vzdělávat a myslí solidárně

reklama

Tři projekty, které odrážejí inovativní řešení palčivých společenských problémů. Takové bylo zakončení téměř ročního rozvojového programu Samsung Tvoje šance #futureskills pro mladé Čechy a Slováky.

Devět studentů ve věku 17 až 21 let prožilo v programu 28 skupinových workshopů z oblastí managementu, financí, moderních technologií či marketingu, absolvovalo bezmála 2700 hodin individuálního rozvoje na 301 on-line kurzech a seminářích, zúčastnilo se 34 konferencí a přečetlo 117 knih. „Jsme pyšní na naše účastníky, že si po celých 10 měsíců vzdělávacího programu udrželi motivaci a i v epidemické době dokázali svůj čas v projektu naplno využít. Navzdory zrušení mnoha tuzemských i zahraničních akcí se například Janě podařilo strávit nezapomenutelný týden na Islandu na Youth Summer School 2020 nebo Štěpánovi absolvovat 154hodinový kurz pracovníka v sociálních službách, který bohatě zúročil v posledních týdnech,“ popsala Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

Letošní třetí ročník projektu Tvoje šance #futureskills byl vzhledem k vládním nařízením netradiční, účastníci ale díky zkušeným lektorům, kteří své skupinové programy pohotově převedli do on-line prostředí, o nic zásadního nepřišli. Naopak poznali, jak proměnlivý může svět vzdělávání a práce být. „Potvrdilo se, jak zásadní je v současné době rozumět moderním technologiím, být flexibilní a umět čelit novým výzvám. Tzv. future skills jsme si tentokrát vyzkoušeli naprosto dokonale v praxi, když bylo třeba reagovat na světový vývoj koronakrize a přizpůsobit tomu náš program. Bylo skvělé sledovat, jak rychle si studenti osvojili digitální komunikaci a schopnosti sebeprezentace po síti, což bohatě zúročí i v budoucnu na moderním trhu práce,“ uvedla Zelenická.

Mnozí se ještě před maturitou naučili přebrat zodpovědnost za své vzdělávání a investovat do svého rozvoje. Na začátku si každý student v programu vytvořil ve spolupráci s kariérovými poradci svoji vizi, kam by se chtěl během deseti měsíců posunout. K tomu získal každý jednotlivec 50 tisíc korun. „Projekt mi ukázal, že zlepšit se mohu v jakékoli dovednosti, kterou si vyberu, je jako takový vševědoucí mentor, který zná odpověď na každou otázku. Získal jsem mnoho informací a zkušeností, které budu využívat celý život. Určitě mi pomohl nalézt sám sebe, určit směr, kterým se v buducnosti vydat. To mi přijde nejdůležitější,“ zhodnotil 21letý Šimon.

Kromě společných akcí a individuálních plánů byla součástí programu také realizace vlastních projektů. Čtyři měsíce a 15 tisíc korun stačilo třem týmům po třech studentech k rozjetí svých nápadů a jejich uvedení na trh. S podporou lidí z programu Samsung Tvoje šance #futureskills zrealizovali kompletní byznys plán od prvotní myšlenky po zpracování a propagaci. „Vlastními projekty celý vzdělávací program, který odstartoval letos v březnu, nyní na podzim vyvrcholil. Všechny tři týmy se věnovaly společenským problémům, kterých si studenti kolem sebe všímají. Ať už jde o bezpečnost na internetu, uvedení studentů do praxe, anebo vzdělávání dětí pomocí moderních technologií. A všechny projekty nás ohromily! V praxi už běží ‚Emailovník‘, který se věnuje vzdělávání starších lidí a digitálních začátečníků v používání moderních technologií, a jeho autoři s ním mají ještě velké plány. Stejně ambiciózní jsou i další dva projekty: Lightboard elektronická vzdělávací hra pro děti a platforma Fri club Academy, která pomáhá propojovat studenty a firmy v IT sektoru,“ vyjmenovala Zuzana Mravík Zelenická.

Všechny studentské projekty mají potenciál se do budoucna dál rozvíjet. Samotný Emailovník hned ve svém počátku oslovil desítky lidí. „I když existuje řada iniciativ, které se věnují vzdělávání seniorů, nebylo tu žádné jednoduché a přístupné řešení v on-line podobě. Zvlášť v současné situaci ale není u seniorů prezenční vzdělávání možností, a tak jsme se rozhodli se na tento problém zaměřit. Napadlo nás využít obyčejnou platformu inovativním způsobem. E-mail je věc, se kterou se senioři naučí jako první, když dostanou do ruky počítač nebo chytrý telefon. Rozhodli jsem se tedy inspirovat korespondenčními kurzy, které se posílají běžnou poštou, a pomocí e-mailu vytvořit jednoduché a interaktivní vzdělávací prostředí,“ shrnuli autoři Emailovníku. A co by absolventi programu Samsung Tvoje šance #futureskills vzkázali svým následovníkům? „Pokud jste aktivní, je to přesně pro vás, protože v projektu získáte prostředky na vzdělání v jakémkoli oboru, který budete chtít!“ odpověděl za všechny 18letý Štěpán.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama