reklama

K zápisům do základních škol přišla tisícovka dětí

reklama

Zápisy do všech základních škol se v Kladně konaly přesně před týdnem, celkem do prvních tříd zamířilo tisíc dětí. Oproti předchozím letům si ovšem na tento důležitý krok počkali budoucí školáčci až do dubna. Přestože mělo podle odborníků posunutí data konání zápisu snížit počet odkladů, je už nyní jasné, že Kladno zaznamenalo opačný trend.

Během dvou dnů zápisu do 1. ročníku se přišlo zapsat celkem 1001 dětí. Z tohoto počtu žádají rodiče pro 165 z nich odklad povinné školní docházky. Počet odkladů oproti loňskému roku vzrostl o 27 žádostí. Školy vydaly 808 kladných rozhodnutí o přijetí budoucích prvňáčků, naopak rodičům 28 dětí vyhovět nemohly. Rodiče 16 dětí s trvalým pobytem v Kladně se nedostavili k zápisu na svoji spádovou školu a jimi vybraná škola jim nemohla z kapacitních důvodů vyhovět. Zbývajících 12 záporných rozhodnutí školy vydaly rodičům mimokladenských dětí.

Některé školy překročily svoji kapacitu, některé naopak nejsou zcela zaplněné. Rodičům všech nepřijatých dětí tak můžeme nabídnout absolvování školní docházky v některé z kladenských škol,“ uvedl kladenský primátor Volf.

Nejvyšší počet žáků zapsali učitelé 4. Základní školy a Mateřské školy Kladno v Norské ulici . Včetně odloučeného pracoviště (Montessori) by tam v září mělo nastoupit 126 nových žáků. Druhý nejvyšší počet dětí nastoupí do 14. Základní školy a Mateřské školy Kladno v Ukrajinské ulici. Zde učitelé zapsali 94 budoucích prvňáčků.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama