reklama

Kanabinoidy jsou tělu vlastní. Znáte endokanabinoidní systém?

reklama

Žhavé téma konopí se v posledních několika měsících opět skloňuje napříč lidmi všeho věku. Konopí mělo své místo už v antice nebo starověké Číně, kde se využívalo k léčebným účelům i zkrášlovacím procesům. Po řadu let bylo konopí tabuizováno, naštěstí lidé zahodili své předsudky a léčebné konopí přestává být vnímáno jako droga. Pomáhá tak miliónům pacientů po celém světě a není třeba se ho obávat. Jde o rostlinu s velkým množstvím blahodárných účinků.

Co jste možná nevěděli, je, že značnou roli v psychologickém a fyzickém účinku konopí na lidské tělo hraje endokanabinoidní systém, který má velký terapeutický potenciál.

Milionům pacientů na celém světě léčebné konopí pomáhá brzdit průběh chronických, degenerativních onemocnění či nežádoucí účinky chemoterapie, spastických stavů, na léčbu nereagujících epilepsií, tremorů či psychosomatických obtíží, se kterými si naše medicína neví rady,“ poukazuje MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař pro dospělé z Přílepské ordinace. „Z toho plyne i velká podpora lékařské komunity ve světě, která při léčbě výše jmenovaných onemocnění a symptomů trpí frustrací a postrádá vhodné a bezpečné terapeutické možnosti léčby,“ dále dodává.

Endokanabinoidy zajišťují celou řadu životně důležitých funkcí

Velkou roli účinku konopí na fyzické i psychické úrovni na lidské tělo hraje endokanabinoidní systém, skrze který reagují aktivní složky konopí, kanabinoidy. „Již víme, že endokanabinoidní systém slouží k regulaci celé řady funkcí v těle, včetně regulace hladiny hormonů, tělesné teploty, spánku, nálady a mnoha dalších,“ říká lékař a dodává: „Porozumět endokanabinoidnímu systému je zásadní podmínkou, chceme-li účinněji zvládat a léčit choroby, zvláště jsou-li chronické, psychosomatické etiologie či onemocnění vysilující na něž nemáme ortodoxní léčbu.“

Spojení mezi stavem mysli a nemocemi

Právě endokanabinoidní systém má velký terapeutický potenciál. Jeho význam pro neurogenezi, neuroplasticitu, učení a navození pocitu otevřenosti novým zkušenostem dokládá, že existuje spojení mezi stavem naší mysli a vývojem nemoci nebo upevněním zdraví a celkové pohody. „Například stav mysli, který často vede k pocitu viny nebo studu, stojí za konkrétními negativními změnami, které ovlivňují schopnost těla bránit se patogenům. Naopak mnoho pacientů užívajících konopí či tinktur z něj vyrobených registruje, že na zdraví mají pozitivní vliv otevřená mysl, tvořivost, humor, smích, pocit štěstí, přijetí, tolerance, vděk a odpuštění, a to navzdory léčebnému procesu, který často bývá nelehký,“ hovoří MUDr. Rodion Schwarz.

Pomoc s odstraňováním poškozených a nemocných buněk

Endokanabinoidní systém je předmětem mnoha výzkumů. „Vědci z německého Institutu molekulární psychiatrie při Bonnské univerzitě přišli na konci roku 2012 s vysvětlením, podle kterého aktivace endokanabinoidního systému dokáže v mozku spustit jakousi antioxidační čistku, která nejen odstraňuje poškozené a nemocné buňky, ale je také zodpovědná za určitý stimul při produkci buněk nových,“ podotýká praktický lékař pro dospělé. Bylo dokázané, že kanabinoidy pozitivně stimulují organely zvané mitochondrie, které vyrábí energii a jsou nezbytné pro fungování takřka všech tělesných buněk. Vyskytují se nejvíce v místech s velkým energetickým nárokem, a tedy i v mozku.

Proč je endokanabinoidní systém tak důležitý?

Endokanabinoidy zajišťují celou řadu životně důležitých funkcí včetně pozitivního ovlivnění imunitního systému a regulují příjem potravy. „Napomáhají organismu vyrovnávat se s fyziologickým, biochemickým i psychickým stresem, kterému je člověk každodenně vystavován,“ míní lékař z Přílepské ordinace. „Mají pozitivní vliv na schopnost člověka učit se novým poznatkům a vyrovnávat se s nimi. Endokanabinoidy podobně jako imunitní systém chrání organismus proti útokům na bázi proteinů,“ dodává.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama