reklama

Kantar TNS: Uber láme rekordy popularity

reklama

Uber obhájil pozici nejpopulárnější mobilní aplikace smluvní přepravy v hlavním městě. Vyplývá to z nezávislého průzkumu agentury Kantar TNS, který mapoval názory reprezentativního vzorku populace obyvatelů Prahy. Zatímco před rokem služeb Uberu využíval přibližně každý osmý až devátý Pražan, dnes je to už 14 % obyvatelů metropole. Přívlastek nejpopulárnější aplikace potvrzuje i zjištění, že 25 % Pražanů využívajících individuální přepravu jednoznačně preferuje služby Uberu a že tuto společnost znají téměř ¾ (74 %) všech obyvatel metropole oproti 48 % v loňském roce.

Navíc koncept městské mobility, tak jak ho nabízí Uber, přesvědčil cestující veřejnost natolik, že se o tyto nové flexibilní pracovní příležitosti aktuálně zajímá 42 % Pražanů (ve srovnání s 30 % v dubnu 2016).

Digitální technologie Uber mění trh

Obyvatelé metropole v reprezentativním průzkumu veřejného mínění jednoznačně potvrdili, že Uber nejen nabízí přesně ten typ služeb, který na trhu dlouhodobě chyběl, ale díky novátorskému přístupu s důrazem na svobodnou volbu spotřebitelů, zdravou konkurenci a přirozenou soutěživost dokáže vyřešit největší neduhy trápící trh individuální smluvní dopravy v Praze. Důkazem toho je, že za poslední rok podle Kantar TNS narostl počet obyvatel Prahy, kteří pravidelně využívají smluvní osobní přepravu, na téměř dvě třetiny (64 %) – přitom v loňském roce to bylo pouhých přibližně 46 %. Pražané fandí moderním technologiím, více než polovina (53 %) respondentů proto ve výzkumu potvrdila, že je pro ně důležitější vidět v aplikaci, jaký vůz (SPZ, značka a model) a jaký řidič pro ně přijede, než to, aby byl vůz samotný označen cedulí TAXI (21 %).

Téměř polovina (45 %) obyvatelů hlavního města dává přednost možnosti jednoduše si objednat jízdu a komunikovat s řidičem přes aplikaci bez jazykových bariér, tj. že aktivní znalost cizích jazyků není nevyhnutelnou podmínkou kvality (19 %). Cestující chtějí vědět, kolik budou platit za své cesty. V této souvislosti Pražané spíš věří aplikaci využívající GPS (44 %), které dokáže plnohodnotně nahradit často problematické taxametry (27 %). Z reprezentativního průzkumu společnosti Kantar TNS také vyplynulo, že Pražané spíš ocení jízdu s prověřenými řidiči a to díky hodnocení předešlých cestujících (39 %), než jízdu s řidičem s taxi licencí (31 %). „Z hlediska výzkumné agentury respondenti velmi dobře reagovali na témata výzkumu. Z odpovědí vyplynulo, že problematika individuální přepravy je pro ně aktuální a důležitá. Kdybych měl přidat i osobní postřeh, zaujala mne velká míra otevřenosti Pražanů vůči Uberu, který otvírá nové možnosti díky využívání digitálních technologií,“ komentuje výsledky Jan Kovář, Client Partner Kantar TNS

Praha miluje Uber
Co se týče působení obecně, Pražané vnímají Uber především jako inovativní (93 %) a progresivní (88 %) společnost. Podle zjištění Kantar TNS se obyvatelům metropole líbí především možnost flexibilního přivýdělku (93 %). V případě, že by došlo k zmírnění nadbytečných administrativních úkonů spojených s dnes již přežitou regulací, o tuto novou možnost přivýdělku by měla zájem přibližně třetina (30 %) všech Pražanů. V případě, že již mají osobní zkušenost se službami Uber, partnerským řidičem by rádo stalo dokonce až 42 % obyvatel metropole. V této souvislosti je pak jednoznačný vzkaz více než dvou třetin Pražanů (70 %) určený všem zákonodárcům a regulátorovi trhu, tj. Ministerstvu dopravy ČR, aby vycházeli vstříc moderním digitálním službám. Obyvatelé metropole v reprezentativním průzkumu veřejného mínění pak jednoznačně vnímají Uber jako společnost, která boří zažité stereotypy v dopravě (91 %) a zlepšuje efektivní pohyb po městě (89 %).

„Uber je synonymem fenoménu sdílení a ekonomiky příležitostí. Jak vyplynulo z průzkumu Kantar TNS, Pražané náš koncept městské mobility postavený právě na digitálních technologiích vnímají jako to nejlepší řešení pro celý trh. Možnost svobodné volby totiž přináší lidem nejen finanční prospěch a užitek, ale představuje tu nejúčinnější ochranu spotřebitelů. Protože pouze zdravá konkurence a přirozená soutěživost lidí je tím pravým stimulem pro další zvyšování kvality služeb,“ říká Tomáš Peťovský, generální ředitel společnosti Uber Česká a Slovenská republika, a dodává: „Spolehlivé, miliony uživatelů po celém světě ověřené digitální technologie dokáží díky sledování polohy GPS plnohodnotně nahradit nejen mapy, zkoušky z místopisu, ale díky schopnosti „učit se“, tj. využít minulá data a kombinovat je s aktuální dopravní situací umožňují přesně stanovit nejlepší možnou trasu a navíc nahradit fyzické, do značné míry problematické taxametry,“ doplňuje Tomáš Peťovský.

Z hlediska demografických dat je nejvíce fanoušků Uber mezi mladými lidmi do 34 let se středním nebo vysokoškolským vzděláním. Ti vnímají působení společnosti Uber v Praze velmi pozitivně, mají jasnou představu o požadované kvalitě služeb, zároveň patří mezi nejaktivnější advokáty značky Uber. Respondenti všech věkových kategorií (včetně úrovně vzdělání) se ale jednoznačně a s významnou převahou (70 % všech respondentů) shodují v názoru, že by zákonodárci a regulátor trhu, tj. Ministerstvo dopravy ČR, měli vycházet vstříc službám tzv. sdílené ekonomiky. Za „normální“ považuje současný stav pouze přibližně ⅕ všech respondentů (opět v rámci celého demografického vzorku Pražanů). Přivýdělek u Uberu láká především muže do 34 a naopak nejvíce nerozhodnutých potenciálních partnerských řidiček, je z kategorie 55+.

 

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama