reklama

Kulturní tip: Podzimní a zimní koncerty z oblíbeného cyklu BACHA NA MOZARTA!

reklama

Špičkový evropský soubor Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka už šestým rokem realizuje velký abonentní cyklus staré hudby BACHA NA MOZARTA! Novátorský počin nevšední formou přibližuje hudbu klasiků 17. a 18. století dnešnímu divákovi – od září 2017 do května 2018 se v Besedním domě, kostele sv. Janů a dalších prestižních prostorech v Brně uskuteční celkem 9 koncertů.

BACHA NA MOZARTA! Koncerty 6. abonentní sezóny v říjnu, listopadu a prosinci:

  1. 10., 19:30, Kostel sv. Janů – S. Capricornus: Jubilus Bernhardi

Slovenské baroko – Samuel Capricornus: Jubilus Bernhardi 1660. Zazní výběr z 24 duchovních koncertů v podání Musica aeterna a Czech Ensemble Baroque Choir.

Samuel Capricornus (1628–1665) byl nejvýznamnější skladatel, který kdy v minulosti působil na Slovensku. Capricornus byl mimořádně nadaný a pilný, přestože žil pouze 37 let, zanechal po sobě velké množství skladeb mimořádné umělecké hodnoty. Nejzávažnější část jeho bratislavské tvorby, která byla při násilné rekatolizaci spolu s ostatními hudebninami zničena, je soustředěna ve sbírkách Opus Musicum a ve sbírce Jubilus Bernhard.

  1. 11., 19:30, Besední dům – Biber, Rittler: Requiem

Moravské barokní kantáty – P. J. Rittler: Requiem Claudiae Imperatricis, H. I. F. Biber: Requiem in f moll

  1. 12., 19:30, Besední dům – Schütz: Příběh o Kristu
  2. Schütz: Magnificat, Historia Der Geburt Jesu, Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz, Warum toben die Heiden. Účinkují: Czech Ensemble Baroque, orchestr, sólisté a sbor.

Narození Ježíše Krista, stejně jako pašijový příběh a Kristova smrt na kříži, je zpodobněno v dílech velikánů světové hudby od Johanna Sebastiana Bacha, přes Bohuslava Martinů. V období baroka, kdy lidé vnímali účast na bohoslužbě jako duchovně kulturní komplex, se obřad více podobal – z dnešního pohledu – koncertnímu večeru. Zejména v metropolích, kde byly prostředky na zpěváky a hudebníky. Tak se například v nešporách objevovaly varhanní skladby, gregoriánský chorál, moteta a jejich jádro tvořily pašijové hry či oratoria, tedy zhudebněné biblické příběhy. Díla, ze kterých je sestaven program prosincového koncertu, jsou toho dokladem.

Schützova hudba je obecně vnímána jako pilíř německého hudebního baroka. Bachovy pašije a oratoria jsou postavena na těchto základech. Program tvoří dvě zásadní díla rámující život Ježíše Krista: Mystérium zrození a mystérium smrti. Předzvěstí narození je chvalozpěv Panny Marie, která jde pozdravit svou příbuznou Alžbětu. Symbolickým návratem do starozákonního příběhu a konečným poselstvím je potom velkolepé čtyřsborové moteto „Warum toben die Heiden“.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama