reklama

Letní škola barokní hudby v Holešově otevírá cestu k poučené interpretaci staré hudby

reklama

Zpěváci a instrumentalisté, kteří již mají zkušenosti s interpretací staré hudby, i noví zájemci – ti všichni jsou zváni na 17. ročník Letní školy barokní hudby, kterou od 2. do 11. srpna hostí zámek Holešov. Oblíbený a mladými umělci vyhledávaný mezinárodní hudební workshop, jehož pořadatelem je Czech Ensemble Baroque, je jedinečnou příležitostí získat cenné teoretické i praktické zkušenosti, intenzivně pracovat pod vedením prvotřídních lektorů z celé Evropy. Vrcholem budou tradičně tři velké společné závěrečné koncerty, na nichž zazní díla J. J. Fuxe, podle nějž se učil komponovat například J. D. Zelenka nebo W. A. Mozart, a Litanie P. J. Vejvanovského, které hudebníci pro moderní svět objeví ve světové premiéře. Přihlášky na Letní školu barokní hudby 2019jsou k dispozici do 1. června na webu www.baroknihudba.cz.

Letní škola barokní hudby (LŠBH)se právemtěší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti. Praktická výukaje rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, generál bas, housle, viola, violoncello, flétna a další). Letos podruhé také barokní trombon – sackbut a bicí nástroje (Luc Rosier). Kromě toho, že frekventanti absolvují sólové hodiny u svých lektorů, je pro ně neocenitelnou zkušeností společný nácvik díla. Pokročilejší studenti mají kromě nastudování hlavní skladby svůj vlastní studijní plán, jehož výsledky mohou spolu se svými pedagogy prezentovat na dvou studentských koncertech a především v interpretační soutěži o výstup s orchestrem a kontrakt s Hudebním festivalem Znojmo.

Letošní 17. ročník LŠBH se ponese v duchu Stylus Fantasticus. „Fantastický styl – je nejsvobodnější a naprosto neomezený způsob komponování… Není ničím svázán – ani slovy ani melodickou linkou. Jde o ryzí projev geniality a o odhalení skrytých vrstev harmonie …“(Athanasius Kircher, 1650)

Přesněji řečeno: „Vznosným úkolem Letní školy barokní hudby 2019 bude vzkřísit poklady Fantastického stylu zpět k životu. Díla jsou vyzvednuta ze světoznámé Lichtenštejnské hudební sbírky na zámku v Kroměříži, odborně spartována a budou po staletích poprvé provedena v novodobé světové premiéře,“ přibližuje dirigent Roman Válek, který LŠBHv roce 2003 založil a dodnes se koná pod jeho supervizí.

Výrazný podíl na úspěchu Letní školy barokní hudby má mimořádně inspirativní místo konání – nádherný raně barokní zámek v Holešověs dlouhou hudební tradicí a neopakovatelným geniem loci. A samozřejmě mezinárodní tým lektorů, jehož členy jsou spolu s Romanem Válkem (orchestrální třída) také bývalý člen legendárních King’s Singers Robin Tyson(zpěv), Anastasia Baraviera (barokní violoncello), Jean-Francois Lombard a Markéta Cukrová (zpěv), Petr Zajíček a Josef Žák (barokní housle), Jakub Kydlíček a Michaela Koudelková (zobcová flétna), Tereza Válková (sbor) a další respektovaná jména.

Komorní a kantátové koncerty v rámci Letní školy barokní hudby 2019:

pátek 2. 8., 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov

neděle 4. 8., 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov

úterý 6. 8., 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov

středa 7. 8., 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov

pátek 9. 8., 19:30 – Závěrečný koncert, Zámek Holešov

sobota 10. 8., 19:00 – Závěrečný koncert, Bazilika na sv. Hostýně

neděle 11. 8., 15:00 – Závěrečný koncert, Kroměříž

Všechny koncerty jsou přístupné veřejnosti.Předprodej vstupenek od 1. 8. v Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, 573 395 344 nebo prostřednictvím SMSticket. Prodej také na místě hodinu před koncertem.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama