reklama

Manuál od odborníků pomůže s výběrem vhodné antikoncepce každé ženě

reklama

Již od roku 2007 je 26. září Světovým dnem antikoncepce. Jde o mezinárodní aktivitu lékařů, odborných společností a osvětových organizací pro zvýšení společenského povědomí o metodách ochrany před neplánovaným početím. Cílem je umožnit dívkám a ženám zodpovědně ovlivňovat své sexuální a reprodukční zdraví, aby ubývalo případů nechtěného těhotenství.  

To nejlepší pro dítě je, když přijde na svět radostně očekávané. Ne vše se dá v životě naplánovat, ale těhotenství by nemělo být v ideálním případě věcí nechtěné náhody. Nejlepší cestou je samozřejmě zodpovědný přístup k intimnímu životu. Proto je zcela zásadní dostupnost objektivních a odborně podložených informací o metodách antikoncepce. Zdrojem takových informací pro české ženy a dívky je projekt Fórum Antikoncepce, nad nímž převzala záštitu Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP. 

Manuál pro výběr antikoncepce

Nejnovější z řady osvětových aktivit, kterou Fórum antikoncepce spouští při příležitosti světového dne, je Manuál pro výběr nejvhodnější metody antikoncepce. Praktická brožura obsahuje několik okruhů dotazů, které byly sestaveny tak, aby si jejich prostřednictvím mohla každá žena ujasnit své základní potřeby, očekávání a specifické požadavky ohledně antikoncepce. Dotazník sleduje nejen zdravotní anamnézu, případné kontraindikace a základní očekávání, ale zaměřuje se také na její životní styl. Komplexním pohledem a důsledným výběrem té nejvhodnější metody se značně zvýší šance, že vybraná metoda antikoncepce bude dané ženě dlouhodobě vyhovovat a nebude jí činit potíže správné a bezpečné užívání. Vhodný výběr antikoncepce navíc ženám může přinést řadu dalších benefitů, ať už je to preventivní účinek proti některým onkologickým onemocněním, řešení problémů s pletí nebo úprava menstruačního cyklu.  

Tím, že si ženy před návštěvou gynekologie v klidu a upřímně zodpoví základní dotazy a vyberou si z nabízených možností ty, které odpovídají jejich prioritám, zefektivní i vzájemný dialog s lékařem, který je pro výběr té nejvhodnější antikoncepce velmi důležitý. 

Dotazník je možné stáhnout na webu www.forumantikoncepce.cz. Lze si jej vyplnit a ponechat pouze pro svou referenci a ujasnění potřeb a očekávání. Zároveň nic nebrání tomu jej vytisknout a přinést s sebou k lékaři.

Důležitost správného výběru metody antikoncepce zmiňuje i MEMORANDUM Fóra antikoncepceo DŮLEŽITOSTI OCHRANY REPRODUKČNÍHO ZDRAVÍ A UŽÍVÁNÍ BEZPEČNÝCH METOD ANTIKONCEPCE. Dalšími tématy Memoranda je především důležitost sexuální výchovy, problematika přílišného odkládání reprodukce a především prevence nechtěných těhotenství. 

„Nechtěná těhotenství představují nejen vysoké náklady pro zdravotní a sociální systém, ale zejména vysokou emocionální zátěž pro těhotné ženy a jejich rodiny. V největším riziku jsou zejména mladé dívky a ženy, jejichž sexuální chování může významně ovlivnit jejich budoucí život. Proto jsou edukační aktivity Fóra antikoncepce praktickou pomůckou nejen pro ženy, ale i lékaři vítanou platformou, která má ženám pomoci činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí a chránit tak jejich reprodukční zdraví,,“říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Dobrá informovanost vede k dobrému rozhodnutí

Na důležitost informovanosti mezi mladými lidmi poukazuje také průzkum, který Fórum antikoncepce provedlo na reprezentativním vzorku českých žen ve věku 18 až 24 let. Šetření přineslo kromě jiného tato zjištění:


ZAHÁJENÍ SEXUÁLNÍHO ŽIVOTA

61 % dotázaných zahájilo sexuální život v šestnácti letech či dříve. 20 % žen se však při prvním pohlavním styku nijak nechránilo, případně spoléhaly na přerušovanou soulož či výpočet plodných a neplodných dnů.

AKTUÁLNĚ POUŽÍVANÁ METODA ANTIKONCEPCE

Aktuálně nejčastěji používanou antikoncepci představují hormonální tablety (45 %) a prezervativ (26 %), nicméně každá pátá žena neužívá kontracepci žádnou.

POSTOJ K TĚHOTENSTVÍ

71 % dívek plánuje těhotenství, 16 % o něm do budoucna vůbec neuvažuje a 13 % o něm uvažuje pouze jako o možnosti. Horizont plánované gravidity je přitom poměrně dlouhý – 36 % do pěti let, 16 % ještě později. To koresponduje se stoupajícím věkem prvorodiček v ČR. 

NECHTĚNÉ TĚHOTENSTVÍ

Znepokojivým jevem zachyceným ve studované skupině žen byla jejich ochota riskovat nechtěnou graviditu – téměř 19 % odpovědělo, že ji často nebo alespoň občas riskuje. Pro interrupci by se při nechtěné graviditě jednoznačně rozhodlo 22 % respondentek. 

POSTOJ K HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI

V posledních 10 letech se v ČR meziročně snižuje spotřeba hormonální antikoncepce (HA) o 4,5–8 %, což vybízí k celé řadě otázek. Klesá procento žen, které ji užívají? Je to dáno změnou chování? Omezením poptávky po kontracepci obecně? Nebo snad výsledkem demografických změn ve společnosti, kdy je každoročně výrazně redukován podíl žen fertilního věku? 

I v rámci šetření nebyly výsledky jednoznačné. Ačkoliv spotřeba hormonální antikoncepce klesá, tato metoda vyhovuje téměř 39 % respondentek, které neuvažují o jejím ukončení. Necelých 7 % sice počítám s jejím vysazením, ale oproti tomu 13 % žen se chystá hormonální antikoncepci začít užívat. 

Mezi pozitivními motivacemi k užívání HA dominuje podle očekávání zabránění těhotenství, z nekontracepčních výhod pak úprava menstruačního cyklu. 

U žen, které mají negativní postoj k HA, se nejčastěji opakuje důvod obav z váhového přírůstku nebo z tromboembolické nemoci. Celých 28 procent „vlastně neví“ a neuvádí konkrétní důvod, proč hormonální antikoncepci odmítají nebo ji přestaly užívat. 

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama