reklama

Městský quest na motivy filmů festivalu Nový ruský film

reklama

V Praze se v sobotu 21. září 2019 uskuteční jedinečný městský quest s filmovou tematikou. U příležitosti konání festivalu Nový ruský film budete mít možnost poznat pražská zákoutí očima filmového diváka a blíže se seznámit s filmy, které zmíněný festival nabízí.

Skupinky hráčů po 3 – 5 lidech budou během hry provázeny animátory v kostýmech postav daných filmů.  Čekají na ně nejen tradiční šifry a hádanky, ale hlavně mystické úkoly a hlavolamy, spojené s festivalovými filmy – například úkol otevřít trezor jako ve filmu Všechno nebo nic a získat jeho obsah, nebo vtipný sportovní úkol, tematicky spojený s filmem Výskok.

Začátek hry je 21. září 2019 v 15:00 hodin na Jungmannově náměstí. Hra trvá zhruba 3 hodiny. Vyhlášení výsledků proběhne ještě týž den v 18 hodin opět na Jungmannově náměstí

Na výsledky týmů bude mít vliv čas, který budou potřebovat k dokončení questu, počet správných odpovědí, počet obdržených nápověd a kvalita splnění úkolů.

Týmy, které získají maximální počet bodů, obdrží dárky od organizátorů festivalu: vstupenky na promítání filmů a na doprovodné akce festivalu Nový ruský film a suvenýry od týmu CITYQUEST.cz. Každý, komu se podaří dorazit do cíle, se může zúčastnit loterie o dárky od partnerů a sponzorů. 

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama