reklama

Mladí čeští kardiologové zachraňují srdce za hranicemi

reklama

Mladí čeští kardiologové se v rámci projektu Nadačního fondu Africké srdce vydávají léčit nemoci a poruchy srdce tam, kde lékařská péče není dostatečná. Kromě efektivní pomoci obyvatelům rozvojových zemí se projekt soustředí i na vzdělávání tamních studentů medicíny prostřednictvím stáží v České republice. Od vzniku Afrického srdce čeští specialisté vyšetřili a zachránili desítky lidských životů. Ačkoliv se jedná o nápad našich kardiologů, svou výjimečností oslovuje i jejich zahraniční kolegy.

S myšlenkou vytvořit projekt přišel kardiolog MUDr. Michal Pazderník už v roce 2013 po absolvování stáže v súdánském kardiologickém centru. To jako jediné v Africe zdarma operuje srdce. „Poprvé jsem si opravdu uvědomil, jak dobře si v České republice žijeme. Zatímco tam panuje chudoba, nemocnost a nedostatek základních prostředků, my máme všechno – od jídla, střechy nad hlavou, po základní či specializovanou zdravotní péči,“ uvádí spoluzakladatel projektu Africké srdce a člen skupiny mladých kardiologů Kardio 35 MUDr. Michal Pazderník, FESC. V současné době se projekt soustředí na pomoc dětem se srdečními vadami především ve vybraných oblastech pouštního Súdánu, Nepálu a Ghany.

Cíle projektu
Na konci minulého roku čeští kardiologové pomáhali už podruhé v Súdánu, kde v místních školách vyšetřili přes 1100 dětí za necelé dva týdny. Jednalo se o první systematické vyšetřování v této zemi, které navíc odhalilo obrovskou četnost srdečních onemocnění. „Po této výpravě jsme si vytyčili konkrétní cíle projektu. Je to především pomoc při katetrizační léčbě vrozených srdečních vad u dětí, pomoc místním mladým lékařům ve vlastním rozvoji a pořádání vyšetřovacích misí,“ říká MUDr. Pazderník. Lékaři pomáhají v době své dovolené a za vlastní peníze. Odměnou jim je smysluplnost a vděk místních obyvatel.

Práce v takových podmínkách vám otevře oči
Kardiologové na svých misích pracují v polních podmínkách a prostředí, ve kterém panují často úplně odlišné hodnoty a podmínky k životu, než v České republice. „Když jedete do takové země, vidíte chudobu, hladovějící lidi, kteří spí v prachu a umírají v mnohem mladším věku než u nás. Ale oni se na vás ale přesto usmívají a dají vám první poslední. Člověk po návratu z takových podmínek opravdu získá nadhled. U nás se často mračíme, nepomáháme si navzájem, ačkoliv máme všeho dostatek,“ říká MUDr. Pazderník.

Šance na vzdělání a získání zkušeností
Jeden z projektů Nadačního fondu Africké srdce nabízí mladým medikům z rozvojových zemí vědecko-výzkumné stáže v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). V první části pobytu se studenti podílejí na vědeckých studiích v nemocničních laboratořích, poté se přesouvají na vybraná nemocniční oddělení. „Školíme u nás mediky, kteří jsou v posledním ročníku studia. Otevřeme jim tím dveře do světa, protože jejich země jsou většinou izolované a svým zdravotníkům vycestovat neumožňují,“ vypráví MUDr. Pazderník. Vzdělávání místních mediků je důležitým nástrojem pomoci rozvojovým zemím. „Zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků by zdravotní péči v těchto zemích výrazně pomohlo. Jejich nedostatek je alarmující – například v Ghaně jsou pouze 3 lidé schopni provést echokardiografické vyšetření u dětí,“ uvádí MUDr. Pazderník. Doposud stáž v IKEM absolvovali 4 studenti a další 2 se účastní letos v srpnu.

Africké srdce v České republice
Africké srdce nechce pomáhat jen v Africe, ale chystá aktivity i v České republice. „Chceme podat pomocnou ruku i našemu obyvatelstvu, rádi bychom každoročně organizovali Český den srdce. Byla by to akce spojená s během a osvětou stran kardiovaskulárních onemocnění, které jsou nejčastější příčinou úmrtnosti našeho obyvatelstva. V rámci této akce plánujeme měření krevního tlaku, cukru v krvi, EKG vyšetření či školení základní neodkladné resuscitace, aby lidé uměli správně zareagovat, když vedle nich někdo zkolabuje,“ říká MUDr. Pazderník.

Kdo projekt podporuje
Projekt Africké srdce podporují především IKEM a významné osobnosti České kardiologie jako je prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (předseda České kardiologické společnosti) či prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC (přednosta Klinika kardiologie IKEM) „Česká kardiologická společnost již tradičně podporuje aktivity mladých lékařů, jejich další vzdělávání a rozvoj. Proto jsme vřele uvítali i tuto inciativu, připadá nám velmi záslužná a smysluplná. Zkušenosti získají obě strany, naši čeští kardiologové i jejich afričtí kolegové. A největší užitek budou mít samozřejmě pacienti, to nelze než ocenit,“ dodává Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA. Africké srdce začíná být známé i mimo Českou republiku. „Nikde v Evropě podobná dobrovolnická činnost mladých kardiologů není. Proto se k nám přidávají další kardiologové z Evropy, kteří mají chuť se na naše mise přidat,“ uzavírá MUDr. Pazderník.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama