reklama

Na co se můžete těšit v Dobříši? V plánu je toho opravdu hodně

reklama

Vedení města Dobříš plánuje pro letošní rok kromě dokončení velké rekonstrukce hlavní Pražské ulice v centru města a dalších oprav i nové projekty. Stejně jako v jiných městech i tady jsou finanční prostředky z důvodu pandemie omezené. I přes škrtání a odsouvání původně plánovaných investic z letošního rozpočtu se v Dobříši připravují velké změny a novinky.

Rozpočet města Dobříš se pro rok 2021 musel hodně krátit, ale i tak je podle zpráv z vedení města v plánu mnoho rekonstrukcí, oprav, projektů a dalších investičních akcí, které mají život a prostředí ve městě nejen vylepšit, ale také zkvalitnit.

Co vše se v Dobříši připravuje?

Velká rekonstrukce hlavní Pražské ulice v centru města

Rekonstrukce Pražské ulice je jednou z nejdůležitějších investičních akcí v Dobříši za posledních několik let. První etapa oprav se pomalu blíží ke svému konci a jakmile počasí dovolí bude položena finální asfaltová vrstva v úseku od světlené křižovatky k dobříšskému zámku, dokončí se napojení na parkovací plochy a vjezdy do okolních ulic. Následovat bude druhá etapa rekonstrukce v časti od světelné křižovatky na křížení ulic Fričova / Františka Průši. Spolu s vozovkou se budou rekonstruovat také chodníky po obou stranách Pražské ulice, včetně „alejky“ a prostoru v okolí budovy radnice.

Oprava Březové ulice je pro letošní rok prioritou

Stav Březové ulice je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, chybí zde chodníky a povrh vozovky je doslova katastrofální. Je to jedna z hlavních ulic, kterou projíždějí autobusy na Prahu. Tato rekonstrukce je tak v Dobříši letošní prioritou. Přípravy k zahájení oprav jsou v plném proudu a intenzivně probíhají práce na projektové dokumentaci, vyřizování stavebního povolení a dojednávání majetko-právních vztahů s vlastníky okolních pozemků. Do konce roku by tak ulice Březová měla mít nový povrch, bezpečný chodník a vyznačený jízdní pruh pro cyklisty.

Rekonstrukce ubytovny Větrník

Dobříšská ubytovna v lokalitě na Větrníku, kterou město využívá pro občany v tíživé sociální situaci, má již většinu konstrukcí a vnitřních rozvodů v havarijním stavu. V loňském roce se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ne její kompletní rekonstrukci, která pokryje 70 % nákladů stavby. Předpokládané náklady na opravu činí bezmála 24 mil. Kč. Rekonstrukce začne letos v březnu a její dokončení je naplánováno na zimní měsíce roku 2022.

Studie pro Mírové náměstí mají za cíl vyvolat veřejnou debatu

Úprava prostoru Mírového náměstí, které dnes slouží především jako zastávky pro autobusy veřejné dopravy, se objevuje jako jeden z nejčastějších požadavků obyvatel Dobříše. Vzhledem k nemožnosti nalézt pro autobusy v centru města nové místo bude muset i v budoucnu prostor Mírového náměstí zastávky pojmout. S tímto klíčovým parametrem tak bylo osloveno několik architektů, kteří měli za úkol vypracování ideové studie Mírové náměstí. Aktuálně má město dva návrhy, které již zveřejnilo. Cílem vedení města v tomto roce je vzbudit veřejnou debatu nad těmito koncepty a vypracovat finální zadání pro novou architektonickou soutěž, která by měla definitivní budoucí podobu Mírového náměstí určit.

Opravy ulic a obnova vodohospodářské infrastruktury ve městě

Bohužel z důvodu nižšího objemu peněz v investičním rozpočtu města bylo nutné některé plány redukovat a některé opravy odsunout v čase více do budoucna. Přesto chce město realizovat rekonstrukci ulice Husova a Mánesova. Město žádá také o dotaci na opravu ulice Přemyslova a opravy by se měl dočkat i chodník a vozovka na Dukelském náměstí před domem s pečovatelskou službou. Práce na obnově vodohospodářské infrastruktury již pokračují také v ulici Okružní. Pokud finanční situace dovolí, zařazeny budou i další realizace.

Opravy v budově dobříšské polikliniky

Nástavba nad budovou dobříšské polikliniky, která je nevyužívaná a není v dobrém technickém stavu je také jedním z problémů, které bude třeba v budoucnu řešit. Bohužel na kompletní revitalizaci tohoto prostoru v řádu mnoha milionů korun nemá město v letošním rozpočtu finanční prostředky. Zahájena však bude rekonstrukce vodovodu a požárních hydrantů, které jsou na konci své životnosti. Přízemí budovy pak bude rozšířeno o nové prostory, vybudována bude nová ordinace praktického lékaře pro dospělé, opravy čeká i sociální zařízení a toalety, aby byl zvýšen komfort pacientů a návštěvníků polikliniky.

Rekonstrukce náměstí Komenského by se mohla zahájit už letos

V loňském roce byla dokončena dokumentace pro vydání společného povolení pro rekonstrukci náměstí Komenského. Kompletní dokumentace vč. vizualizací je zveřejněna na webu města, k projektu se konala dvě veřejná projednávání v březnu a říjnu loňského roku. Nyní probíhá kolo připomínek všech dotčených orgánů. Pokud vše půjde dobře a projekt bude v rámci schvalování rozpočtu zastupitelstvem schválen, dalším krokem bude stavební povolení a vypsání veřejné zakázky na dodavatele. Stavba by tak v ideálním případě mohla být zahájena letos na podzim a dokončena v roce 2022.

Podpora sportu a sportovních aktivit

V oblasti podpory sportu čeká město výměna povrchů na hřišti pro míčové hry u základní školy. Vybudovat by se letos měla také „venkovní čítárna“ v prostoru před sportovní halou, na kterou se podařilo získal dotaci v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje. Také by mělo dojít také k úpravě vestibulu sportovní haly a dokončení přesunu posilovny. Pro zimní stadion bude město hledat možnosti financování dostavby kryté haly přes dotaci z Národní sportovní agentury. Letos by se mělo zapracovat také na přípravě projektu dvou nových cyklostezek: od ulice Na Kole údolím k oboře Aglaia a od zimního stadionu do Svatého Pole. Především chce vedení města pomocí vytváření vhodného prostředí a osvěty nadchnout pro kolo více školáků a studentů pro cesty do škol.

Příprava projektu pro novou hasičskou zbrojnici

Dobříšská jednotka sboru dobrovolných hasičů používá dlouhodobě prostory v budově hasičského záchranného sboru. Už nyní je však prostor pro dobrovolné hasiče zcela nevyhovující. Město tedy zahájilo aktivity i v tomto směru a nyní jedná s vlastníky vytipovaných pozemků pro výstavbu nové hasičské zbrojnice.

Nová výsadba zeleně v Dobříši

V rámci péče o zeleň letos proběhne v Dobříši výsadba 30 dubů zimních ve stromořadí na Bzdinku. V opravené Žižkově ulici se obyvatelé mohou těšit na výsadbu 20 keřů, do Nerudovy ulice je plánovaná výsadba 15 sakur. Nejviditelnější změny by ale měly nastat přímo na Mírovém náměstí, kdy po rekonstrukci Pražské ulice a přilehlých chodníků mezi radnicí a spořitelnou bude nově provedena výsadba keřů a květin. Úprav a doplnění výsadby se dočká také Prokopova zahrada. Letos by také mělo dojít na zpřístupnění jedlového hájku u zámeckého anglického parku. Pomoci se zlepšením prostředí ke koupání v rybníku Papež chce město na straně Papežanky. Po domluvě s majiteli pozemku, rodinou Colloredo-Mannsfeld, by zde mohl vzniknout kousek písečné pláže a do budoucna možná i dřevěné molo.

Kulturní život v Dobříši v roce 2021

V letošním roce vzhledem k rekonstrukci Pražské ulice a s nadějí, že už budou povoleny i větší akce, plánuje město největší akci roku – Dobříšské májové slavnosti trochu jinak. Místo i program bude upraven na základě schváleného rozpočtu. Po úspěšném prvním ročníku pivních slavností se letos v Dobříši mohou těšit i na další ročník této akce. Další kulturní akce s ohledem na pandemii covid-19 také plánuje kulturní dům a městská knihovna.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama