reklama

Nejčastější COVID situace na dovolené v zahraničí Jejich řešení a související náklady se napříč zeměmi liší

reklama

V době koronaviru nás při cestování mohou potkat dva základní druhy nepříjemností spojených s COVID-19. Samotné onemocnění koronavirem nebo nařízená karanténa, do které musí člověk nastoupit i v případě, že sám neonemocní. V různých destinacích se řešení těchto situací a s nimi související náklady značně liší. Proto je nutné dbát na správně vybrané cestovní pojištění, které vzniklé náklady pokryje.

Chorvatsko

Pozitivní pacient nebo člověk, se kterým přišel do kontaktu, musí nastoupit do karantény v původním ubytování po dobu 10 dní. Cena za ubytování po dobu karantény odpovídá danému typu ubytování. Ukončení karantény je pak možné na základě negativního testu po skončení karantény.

Itálie

Do karantény musí nastoupit COVID-19 pozitivní osoba i další, se kterými přišel pacient do styku. V Itálii jsou pro tyto případy vybrané hotely. Nutné je řídit se pokyny od tamní hygienické stanice a místními nařízeními. „Pokud musí klienti nastoupit v Itálii do karantény, apelujeme na ně, aby obratem kontaktovali asistenční službu pojišťovny, která jim pomůže situaci řešit,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Karanténa je dle nařízení místní vlády stanovena na 10 dní u pozitivní osoby bez symptomů a je ukončena v případě negativního PCR testu. U pacientů se symptomy trvá minimálně 10 dní od prvních příznaků nemoci a je ukončena negativním PCR testem, který lze provést nejdříve 3 dny po odeznění příznaků. U dlouhodobě pozitivních pacientů končí izolace po 21 dnech. „Ačkoli náklady na ubytování podle posledních zpráv hradí italská vláda, doporučujeme do Itálie sjednat takové pojištění, které kryje náklady na náhradní dopravu zpět do ČR,“ říká Vlastimil Divoký.

Rakousko

V destinaci zůstává pozitivně testovaná osoba i ti, se kterými přišla do styku. Ubytování po dobu karantény je nejčastěji vyhrazeno v původním hotelu či ubytovacím zařízení, čemuž odpovídá i jeho cena. Karanténa je stanovena na 10 dní.

Slovensko

Také na Slovensku jde do karantény pozitivní osoba i další, se kterými přišla do styku. Pro ty jsou určené vybrané hotely a je nutné řídit se pokyny od místí hygienické stanice a místními nařízeními. Zde je opět nejlepší kontaktovat asistenční službu, která pomůže situaci vyřešit. Délka karantény je pevně stanovena na 14 dní a náklady na ubytování podle všeho hradí slovenská vláda.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama