reklama

Noční kontrola svítivosti veřejného osvětlení radním Janem Chabrem

reklama

Radní hlavního města Jan Chabr spolu s předsedou představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP) Tomášem Jílkem osobně zúčastnil noční kontroly servisu veřejného osvětlení.

Městská společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., která je gesčně podřízena právě radnímu Janu Chabrovi, se o veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy se stará od loňského června.

Jan Chabr se zúčastnil plánované opravy poruch veřejného osvětlení na magistrále, kde je možné odstraňovat poruchy z důvodu vytíženosti komunikace pouze v noci ze čtvrtka na pátek na základě vydaného souhlasu DIO/DIR odborem dopravy magistrátu.

V úseku od Wilsonovy ulice až po ulici 5. května bylo plánovaně opraveno šest poruch, z důvodu bezpečnosti je využívána směrová signalizační šipka, která upozorňuje vozidla na práce na vozovce. Následně byla provedena kontrola šesti výjezdových posádek v terénu.

Radní Jan Chabr měl také možnost si osobně ověřit kvalitu svítivosti městského veřejného osvětlení, která je dlouhodobě pod jedním procentem míry nesvítivosti, což je výrazně lepší hodnota než stanovuje smlouva s městem.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama