reklama

Nová mlhoviště osvěžují a zchlazují vzduch v Praze 2

reklama

Městská část Praha 2 letos instalovala už čtrnáct „mlhovišť“. První byla spuštěna v květnu letošního roku, to poslední ve Folimance začalo slavnostně „mlžit“ ve středu 15. července.

Mlžítka či mlhoviště dvou typů – brčko či na sloupu – jsou umístěna ve vybraných místech v parcích a na náměstích.

„Na Palackého náměstí, na Výtoni, na Tylově a Ostrčilově náměstí se mohou lidé osvěžit vodní mlhou již tři měsíce. Další mlhoviště jsou umístěna na dětských hřištích a v parcích. Tyto vodní prvky, které vypouštějí vodní mlhu, jsou tak v parných dnech pro občany a návštěvníky vítaným osvěžením,“ uvedl Václav Vondrášek, místostarosta městské části Praha 2 pro životní prostředí.

Mlhoviště jsou nyní v Havlíčkových sadech (v parku na loukách u Pavilonu, na Horním dětském hřišti a na hřišti U Štiky). V Riegrových sadech jsou v parku na louce na stráni mezi Sokolem a Chopinovou ulicí, na Folimance u vstupu z ulice Na Slupi a u dětského hřiště, na Karlově náměstí v jižní část parku u dětského hřiště, na dětských hřištích U Vodárny a Na Rybníčku. Tato mlhoviště jsou vybavena solárním panelem a termostatem, který reguluje jejich činnost podle venkovní teploty.  

Na Ostrčilově, Palackého a Tylově náměstí a na Výtoni jsou mlžítka typu brčko, která má městská část pronajatá od PVK, a. s. Jedná se o sloupek posazený na vodovodním hydrantu, který mlží ve výšce 1,5 metru.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama