reklama

Nový výstavní prostor Bold Gallery otevře příští týden Božská komedie Radky Bodzewicz

reklama

Pražské Holešovice, které se rychle mění v epicentrum současného umění, budou mít další důležitý opěrný bod. Již 28. května zde vůbec poprvé otevře své dveře návštěvníkům Bold Gallery, aby představila první projekt – autorskou výstavu experimentální malířky Radky Bodzewicz. Nový prostor nevznikl náhodou. Pravdivost rčení o změně, která znamená život, tu dokazuje renomovaný galerista a majitel Galerie a aukčního domu Arcimboldo Oldřich Hejtmánek.

Ten se rozhodl projektem Bold Gallery posunout těžiště aktivit své respektované výstavní instituce směrem k aktuálnímu umění. Jen stěží si mohl vybrat pro svůj start lepší spojovací most mezi bohatou historií a dynamickým prostředím současné tvorby, než je právě výstava Radky Bodzewicz. Mimořádně talentovaná, originální, ještě ne třicetiletá vizuální umělkyně připravila speciálně pro Bold Gallery výstavu na motivy Danteho Božské komedie. Cestu skrze tři základní etapy posmrtného bytí – Peklo, Očistec a Ráj, chápe ale absolventka pražské akademie jako emotivní nebo psychický stav a vztahuje ji k dnešní každodennosti. Zcela výjimečný je pak způsob, jakým autorka dokáže začlenit do fyzického výtvarného díla prvky virtuální reality. Projekt doprovází interaktivní katalog s textem kurátora výstavy Radka Wohlmutha.

Výstava zahajující činnost Bold Gallery na adrese U Měšťanského pivovaru 6a v Praze 7, proběhne od 28. května do 4. července. Více informací na www.boldgallery.art a www.facebook.com/boldgalleryprague/.

Bold Gallery, ležící na pomyslné spojnici mezi Trafo Gallery a DOXem, dotváří obraz pražských Holešovic jako nejvýznamnějšího pražského art districtu současnosti. „Pro připravované výstavní projekty máme k dispozici větší prostory v působivém industriálním stylu a několik měsíců jsme intenzivně pracovali na kvalitním a přitažlivém výstavním plánu i nadstandardní online prezentaci galerie,“ popisuje galerista Oldřich Hejtmánek a dodává: „Nová aktivita ovšem samozřejmě neznamená definitivní rozloučení s Arcimboldem, které bude nadále zaměřené na staré mistry, asiatika a aukce.“       

Experimentální malířka Radka Bodzewicz rozvíjí v unikátním projektu Božská komedie vlastní vrstevnatou techniku kombinující principy malby, grafiky, kresby i plastické modelace poprvé také o prvky virtuální reality, které dávají klasickému obrazovému prostoru doslova nový rozměr. „Radka Bodzewicz průběžně pracuje s překrýváním obrazu, osovými přetisky, malebnými zásahy štětcem, ale také sypaným hliněným pigmentem, jímž vytváří a vymezuje základní kompoziční pole svých obrazů. Každé plátno tak více než co jiného představuje záznam živého intuitivního procesu, rozvíjeného momentálními asociacemi, ve kterém může být jedním z podstatných hybatelů děje i náhoda. Také tím se blíží běžné životní realitě,“ říká o tvorbě mladé umělkyně kurátor Radek Wohlmuth.

Výstava Božská komedie ale nabízí ještě další úroveň, kterou je virtuální ,prodloužená‘ realita vklíněná prostřednictvím aplikace Artivive do konstelace už teď ne/tradiční malby. Díky ní tak vzniká jakási ,malba na druhou‘ – mechanismus, který umožňuje vnímat iluzivně konstruovanou obrazovou plochu jako pohyblivý atmosférický prostor, za běžných okolností zdánlivě skrytý pod malovaným povrchem plátna. Radka Bodzewicz pracuje s tímto prvkem systematicky od roku 2018, ale v rámci samostatné výstavy jej nyní v Bold Gallery představí v premiéře. Předkládá tak divákovi nejen pozoruhodnou tvorbu, v níž je možné vedle současných momentů najít konotace, vedoucí až někam k boschovským či právě arcimboldovským vizím, ale nenápadně přitom také demonstruje stále se rozšiřující působnost nových médií. Radka Bodzewicz i nová Bold Gallery tak ukazují, že jejich vnímání současného světa je moderní, ale nerezignuje na historii a základní imperativy umění i lidského života, které jsou napříč staletími neměnné.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama