reklama

Pacienti znovu nedostali své léky kvůli několika výpadkům centrálního úložiště elektronických receptů

reklama

O víkendu 23. a 24. února došlo ke třem celorepublikovým výpadkům Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). V těchto situacích se v lékárnách tvoří fronty nespokojených pacientů. Lékárníci jim však nemohou potřebné léky vydat. Lékárníci zdůrazňují, že je pro pacienty nutné zařídit přístup k lékům 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. ČLnK také považuje za nepřijatelné jednání Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které se vyznačuje neochotou a neschopností aktivně komunikovat ve chvílích výpadku.

 Poslední výpadky CÚER znovu výrazně omezily výdej léčivých přípravků pacientům. V sobotu 23. února a v neděli 24. února zaznamenali lékárníci celkem tři masivní výpadky, v jednom z nich bylo úložiště celou jednu hodinu zcela mimo provoz. „Jsme schopni pochopit občasné a krátkodobé výpadky techniky. Jejich frekvence v posledních měsících však překročila akceptovatelnou míru. A situaci dále zhoršuje, pokud se ze strany SÚKL nedozvíme žádné konkrétní informace a nemůžeme tedy ani pacientům sdělit, kdy se ke svým lékům dostanou,“ uvádí prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba a dodává: „Jde o opakovaný případ a nejde pouze o technický problém úložiště. Svou roli zde hraje také nepřipravenost až neschopnost SÚKL podobným situacím předcházet, a když už k nim dojde, pak je také aktivně řešit a komunikovat, zejména směrem k lékárníkům a jejich pacientům.“

 Nefunkční CÚER může ohrozit zdraví pacientů

Praktické zkušenosti lékárníků ukazují, že může být v některých případech z důvodu nefunkčnosti systému dokonce ohroženo zdraví pacientů. „Lékař sice využije možnosti elektronického receptu a zašle jej pacientovi na dovolenou na horách, když mu akutně dochází inzulin. Technické nedostatky a vlažný přístup státní instituce však toto praktické řešení situace zmaří, protože lék nemohl v sobotu pacientovi lékárník vydat,“ popisuje reálnou situaci ze sobotního výpadku lékárník PharmDr. Jan Hendrych z Lékárny U Zlatého lva v Dobrušce. „Lékárníci se v podobných situacích stávají terčem kritiky ze strany pacientů. Jsou osočováni z lenosti, nedbalosti a neschopnosti, přestože v dané chvíli nemohou prakticky nic dělat. I tak se snaží najít možnost, jak léky vydat. Bez změny kompetencí lékárníka a vyřešení SMS kódů bez informace o předepsaných lécích to však není možné,“ upozorňuje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Podle dostupných informací ČLnK z velké části nefungoval ani přístup do webové aplikace, na kterou jsou lékárníci při výpadcích CÚER odkazování. Proto ČLnK již od prvních výpadků CÚER v minulém roce žádá o úpravu kompetencí lékárníků co nejdříve.

Nepřijatelný způsob komunikace ze strany SÚKL

SÚKL sice s předstihem avizoval, že o víkendu dojde k plánované technické údržbě. V prohlášeních však byla odborná veřejnost informována, že systém elektronických receptů nebude přerušen. „Informace se následně začaly měnit v čase, nejprve bylo vydáno upozornění o možných výpadcích ePreskripce do sobotního rána, a to samé upozornění bylo následně prodlouženo do rána nedělního,“ popisuje tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová s tím, že Komora nebyla o odstávce předem informována a komunikace ze strany SÚKL byla zcela nedostatečná po celou dobu víkendových výpadků. Lékárníkům se nedařilo dovolat na infolinku a komplexnější informace nebyli schopni získat ani u představitelů daných institucí. „Při oficiálním hodinovém výpadku nedorazil ani informační email. Zástupci ČLnK se ihned po prvních hlášeních z lékáren snažili spojit s kompetentními osobami, avšak neúspěšně. Jako u všech ostatních dosavadních výpadků informovali o problému lékárníci SÚKL, nikoli naopak, jak by to mělo logicky být,“ dodává tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová a dále zdůrazňuje: „V případě výpadku CÚER potřebují aktuální informaci o vývoji především vydávající lékárníci v lékárnách. Těm by SÚKL měl poslat avízo stejně, jako činí například při stahování závadných léčiv.“

Je nutné přestat slibovat a začít situaci řešit

ČLnK znovu zdůrazňuje, že situace, kdy lékárník z jakýchkoli technických důvodů nemůže vykonávat svou základní činnost – výdej léků, se nesmí opakovat. „K výpadkům nedošlo zdaleka poprvé, přesto se SÚKL v jejich řešení bohužel téměř nikam neposunul. Víme, že není možné občasným výpadkům zabránit, ale vždy musí existovat alternativa, jak léky pacientům vydat,“ vyzývá viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. a za neméně důležitou považuje stoprocentní informovanost všech zainteresovaných. „SÚKL by měl začít situaci výpadků aktivně řešit, ČLnK je připravena mu maximálně pomoci. Zejména praktické zkušenosti našich členů by mohly výrazně přispět k nápravě této kritické situace. Podobné momenty se totiž projevují zbytečně negativně na reputaci eReceptů nejen u lékárníků a lékařů, ale především u pacientů,“ konstatuje závěrem prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama