reklama

Počet digitálních podvodů na vrcholu pandemie vzrostl až o 220 %.

reklama

Dlouhodobě zvyšující se nárůst internetových podvodů potvrdil také rok 2020, kdy bylo zaznamenáno o 15 % více phishingových útoků než v roce 2019. Na vrcholu pandemie se počet podvodů zvýšil dokonce o 220 % ve srovnání s celoročním průměrem.  Phishing ovlivňuje bezpečnost zejména pojišťovacích a finančních institucí, které zpracovávají miliony finančních a informačních transakcí každý den.

Na situaci reaguje česká společnost 3Key Company, která stojí za vývojem unikátního řešení pro kvalifikované lokální hromadné elektronické pečetění, které zvyšuje kybernetickou bezpečnost a důvěryhodnost společností všech velikostí, posiluje jejich digitalizaci, a současně šetří náklady na zpracování všech jejich dokumentů a dat.

Technologický rozvoj s sebou přináší i řadu nových podvodných aktivit, které je někdy velmi těžké odhalit. Našim cílem je proto pomáhat společnostem a lidem po celém světě zajistit bezpečnost a důvěryhodnost informačních technologií. Chtěli jsme vytvořit otevřené řešení, které poskytne volnost ve výběru technologie a bude možné ho snadno integrovat přímo do infrastruktury zákazníka. Zákazník takto dosáhne zvýšení své bezpečnosti a důvěryhodnosti v dnešním rychle rozvíjejícím se digitálním světě,” popisuje cestu ke vzniku technologie Dalibor Premus ze společnosti 3Key.

Elektronickou pečetí proti zneužití identity

Phishing je dnes nejrozšířenější podvodnou aktivitou na internetu a je úzce spojen zejména se zneužíváním identity neboli spoofingem. Mezi nejvíce ohrožené subjekty patří pojišťovny a finanční instituce, které se svými klienty komunikují elektronicky, nejčastěji formou emailů a přihlášením přes elektronické portály. Zneužívání identit pro tyto instituce představuje vysoké finanční riziko a může mít také nevyčíslitelný dopad na jejich pověst.

Bezpečnost a důvěryhodná elektronická komunikace je v dnešní době klíčová a úzce se pojí právě se zajištěním původu a integrity dat a dokumentů. Proto jsme vyvinuli unikátní řešení kvalifikované elektronické pečeti, kterou mohou využívat právnické osoby a která je ekvivalentem kvalifikovaných elektronických podpisů využívaných fyzickými osobami. Elektronicky pečetěná data jsou pak přímo svázaná s identitou právnické osoby,” vysvětluje Roman Cinkais z 3Key Company.

Kvalifikovaná elektronická pečeť je nástroj schválený EU pro elektronické podepisování společnostmi a veřejnými institucemi (nařízení eIDAS) a garantuje původ, integritu a autenticitu podepsaných dokumentů a dat. V kombinaci s kvalifikovanými časovými razítky navíc dokumenty a data získávají nejvyšší stupeň ochrany před jejich zneužitím a zajišťují maximální možnou míru bezpečnosti a důvěryhodnosti. Snadná a rychlá integrace 3Key řešení pro kvalifikované, elektronické pečetění efektivně podporuje interní digitální procesy.

Plná digitalizace na prvním místě

Doposud využívaná technologie elektronické pečeti nebyla plně digitalizovaná a byla používána v kombinaci s čipovou kartou či tokenem připojeným k počítači. Takové nástroje výrazně zpomalují celý proces, a navíc neumožňují automatické obnovy kvalifikovaných certifikátů pro pečetění nebo postrádají snadný způsob jejich náhrady jako v případě ztracené karty či zapomenutého hesla.

Řešení vytvořené 3Key Company naproti tomu poskytuje plně digitalizovaný, centralizovaný a integrovaný způsob aplikace kvalifikované elektronické pečeti, které zákazníkovi zaručuje efektivní správu uživatelů a snadnou integraci do jeho interních systémů. Díky technologii QLMS (kvalifikované lokální hromadné pečetění) se tak elektronická pečeť stává komplexním řešením, které umožňuje opatřit elektronickou pečetí až 30 milionů dokumentů za hodinu přímo v rámci infrastruktury zákazníka. Za necelou půlhodinu je tak možné elektronicky „zapečetit“ dokument pro všechny občany České republiky a za necelých deset hodin dokonce pro všechny občany Evropské unie. 3Key řešení elektronické pečeti je proto ideální pro hromadné zpracování dokumentů nebo dat s vysokou mírou automatizace.

Bezpečná každodenní komunikace

3Key řešení umí zpracovat všechny odchozí i příchozí dokumenty a data v elektronické podobě. Snadná a rychlá integrace 3Key řešení pro kvalifikované, elektronické pečetění efektivně posiluje bezpečnost a důvěryhodnost digitálních procesů a souvisejících dat. Elektronické pečetě navíc podporují téměř všechny procesy – od změn všeobecných obchodních podmínek, úprav smluv, schvalování dokumentů v reálném čase, přes potvrzení objednávek, zasílání výpisů až po operace jako je audit transakcí a dat. Vyvinuté řešení je proto využitelné nejen v rámci interních operací zákazníka, ale také v komunikaci B2B i B2C.

Důraz na posílení bezpečnosti informačního prostředí a zajištění silnější ochrany spotřebitele přinesla nejen covidová situace, ale již dříve Evropskou unií vydaná Směrnice o platebních službách 2 (směrnice PSD2). Díky 3Key řešení kvalifikované elektronické pečeti je možné naplnit požadavky této směrnice a zároveň přispět k digitalizaci společností efektivním a cenově výhodným způsobem.

Použití pečetě je široce využitelné na běžné procesy společností a organizací. Naše řešení elektronické pečeti zaručuje nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR a je v souladu s dalšími nařízeními a standardy vydanými a uznávanými v EU i mimo ni.  Elektronická pečeť otevírá dveře k urychlení digitalizace, lepšímu zabezpečení každodenních operací a zvýšení jejich efektivity, čímž šetří čas a náklady a současně zlepšuje spolehlivost, důvěryhodnost a pozitivní vnímání zákazníka navenek vůči jeho klientům, uzavírá Roman Cinkais.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama