reklama

Podniky plánují velké provozní změny, hlavní prioritou je teď zvýšení odolnosti

reklama

Podniky po celém světě zásadně mění své fungování, aby zvýšily svou odolnost. Mnoho z nich totiž zjistilo, že jejich krizové plány nestačily na to, aby se vypořádaly s pandemií Covidu-19.

Nová zpráva Navigator od společnosti HSBC Commercial Banking s názvem Building Back Better vychází z průzkumu mezi 2 600 společnostmi ve 14 zemích. Odhaluje, že mnoho firem zanedbalo krizové plánování v klíčových provozních oblastech, jako jsou např. technologie, finance nebo udržitelnost. Téměř polovina (47 %) z dotázaných podniků se přiznala, že mohla udělat více, aby se lépe připravila na krizi posledních měsíců.

Přechod k práci na dálku u některých z nich odhalil slabá místa v průběžném plánování. Méně než tři z pěti firem (57 %) uvedly, že se v posledních dvou letech zaměřily na investice do technologií, aby dokázaly pružně reagovat na nenadálé situace, které by měly negativní vliv na chod firmy. Mezi hlavní výzvy patřilo i řízení peněžních toků. Pouze 44 % dotázaných udělalo kroky k tomu, aby posílily svou finanční situaci.

Kvůli krizi se musely podniky rychle přizpůsobit. Téměř dvě třetiny firem (63 %) tvrdí, že už provedly provozní změny. Skoro polovina (44 %) plánuje dále měnit své služby a produkty, a to buď prostřednictvím diverzifikace (33 %) nebo snížením nabídky a větší specializace (17 %).

Z dlouhodobého hlediska podniky zdůrazňují potřebu větší flexibility při práci se zaměstnanci a administrativním uspořádáním a větší zaměření na oblasti technologií a udržitelnosti. Mezi hlavní závěry patří:

  • Menší obsazenost kanceláří: 38 % firem přehodnocuje potřebu fyzické přítomnosti zaměstnanců v kancelářích a na výrobních místech. 29 % plánuje redukci kancelářských prostor.
  • Flexibilnější pracovní podmínky: Přes dvě třetiny (69 %) věří, že se flexibilní pracovní uspořádání stane v budoucnu standardem. Třetina (34 %) chystá škrty v letecké přepravě svých zaměstnanců.
  • Technologická vybavenost bude klíčová: Šest z deseti (61 %) si myslí, že se během následujících dvou let stane spolupráce přes internet zažitým standardem. 57 % tvrdí, že nebudou rušit komunikaci prostřednictvím videokonferencí i po zrušení veškerých restriktivních opatření, a to jak interně, tak externě.
  • Udržitelnost bude hnací silou obnovy: Více než devět z deseti(91 %) si klade za cíl „znovu a lépe“ budovat své podnikání se zaměřením na udržitelnost, přičemž téměř třetina (27 %) během následujících dvou let hodlá provést změny ve svých dodavatelských řetězcích, aby byly šetrnější vůči životnímu prostředí.

„Mnoho českých firem ukázalo svou pružnost a vytrvalost při řešení výzev, které před ně postavil Covid-19. Při přesunu svých aktivit online odhalily podniky nadbytečné provozní náklady, naučily se efektivněji pracovat s časem a některé z nich dokonce našly nové možnosti, jak rozšířit svůj byznys. Oslavovat by ale bylo předčasné. Z historie víme, že firmy spíše krachují, když se zotavují z ekonomického poklesu, než když se v něm nacházejí. Tím pádem je klíčové, aby se hlavní představitelé firem ještě více soustředili na jejich flexibilitu a odolnost,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.

Zpráva HSBC ukazuje důležitost spolupráce mezi firmami během krize, což se pro mnoho z nich stalo klíčovou složkou jejich přežití:

  • Za posledních 6 měsíců téměř všechny firmy (93 %) uvedly, že podpořily své partnery, zejména velké podniky podporující ty malé.
  • Téměř šest z deseti (58 %) sdílelo informace, odborné znalosti nebo prostory a více než čtvrtina (26 %) poskytovala poradenství.
  • 40 % podniků spolupracovalo s ostatními, aby dostaly své produkty a služby k zákazníkům.

Přestože jim spolupráce během krize pomohla udržet byznys v chodu, firmy vidí několik výzev, které je v příštích šesti měsících čekají při budování větší odolnosti. Jako největší překážky vnímají nedostatky ve finanční a zaměstnanecké struktuře (u obou 62 %) a udržení si dostatečného cash flow (31 %). Třetina podniků (33 %) navíc vnímá slabou morálku svých zaměstnanců jako jednu z překážek.

Zpráva rovněž uvádí řadu změn, které podniky očekávají v příštích dvou letech ve svých dodavatelských řetězcích s cílem zvýšit transparentnost a bezpečnost.

  • Tři z deseti (29 %) chtějí diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec a pracovat s více partnery, přičemž čtvrtina (26 %) chce pracovat s podniky na stabilnějších trzích.
  • Na druhou stranu třetina plánuje omezit, popř. zkrátit svůj dodavatelský řetězec, aby snížila riziko.
  • Více než dvě třetiny (67 %) plánují zvýšit zabezpečení svého dodavatelského řetězce určením a zajištěním klíčových dodavatelů a tři z deseti (31 %) plánují přezkoumat schopnost svých dodavatelů odolat budoucím šokům.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama