reklama

Poradna: Kožní nemoci, o kterých se příliš nemluví

reklama

ODPOVÍDÁ: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA z Dermatologie prof. Hercogové – Kliniky preventivní dermatologie, www.klinikadermatologie.cz

Které jsou nejčastější kožní nemoci, o kterých se příliš nemluví? A co růže, vitiligo, impetigo?

Nejčastější kožní nemocí je podle posledních publikací solární keratóza, tedy přednádorový

stav, který se vyskytuje na místech vystavených dlouhodobě ultrafialovému záření. Z uvedených tří kožních nemocí je zřejmě nejčastější vitiligo, neboť postihuje as 1 – 2 % populace na světě, u nás tedy až 200 tisíc osob. Impetigo a erysipel se vyskytují v řádu desítek tisíc případů ročně, nejvíce 100 tisíc. Protože se žádné z uvedených onemocnění nehlásí, jde jen o odhady.

Mají tyto nemoci něco společného?

Erysipel (růže) a impetigo jsou bakteriální kožní infekce, liší se hloubkou postižení – impetigo

je infekce povrchová, růže infekce hluboká. Vitiligo je získaná porucha pigmentace.

Existuje u každé z nich něco, co by nás mělo varovat, že může jít o tento problém?

Růži poznáme podle přítomnosti celkových příznaků – začíná horečkou, zimnicí, schváceností, nevolností až zvracením, poté se objeví na kůži nejčastěji dolní končetiny zarudnutí, které se šíří vzhůru a na kůži tvoří výběžky podél mízních cév (horní hranice zarudnutí připomíná plamen ohně). Naopak impetigo nemá celkové příznaky, na kůži kolem nosu při rýmě nebo kdekoli na těla vznikají velmi povrchově uložené puchýře, které rychle prasknou a obnažená spodina kůže se pokrývá strupy. Vitiligo začíná nejprve jako nenápadná bílá ostře ohraničená skvrna, počet skvrn přibývá, bývají nejčastěji symetricky, typicky kolem očí, kolem úst, genitálu, na hřbetech rukou a nártech nohou, v podpaží. Nové bílé skvrny se tvoří po poranění kůže.

Jaké nabízíte možnosti léčby v Dermatologii prof. Herocogové – Klinice preventivní dermatolgoie? 

U růže je nutná léčba pomocí antibiotik podávaných celkově, mnohdy je třeba pacienta hospitalizovat, aby se předešlo následným komplikacím – recidivám a vzniku tzv. sekundárního lymfedému (mízního otoku). U impetiga závisí léčba na rozsahu postižení kůže, opět se využívají antibiotika, ale při malém rozsahu onemocnění stačí jen místní podání. Je potřeba zabránit šíření choroby na jiná místa na těle nebo na jiné osoby – překrytím léčeného projevu obvazem, dezinfekcí oděvu, lůžkovin. Vitiligo se léčí pomocí světloléčby a místních léků.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama