reklama

Práce z domu – dnes nutnost, zítra budoucnost

reklama

Trend homeoffice v posledních 10 letech vzrostl na popularitě a stále častěji se řadí mezi zajímavé motivační bonusy pro zaměstnance. V době koronavirové krize se však stal nutností a řada firem se musela tomuto novému způsobu fungování přizpůsobit a urychlit digitalizaci, pro některé obory to ale není žádná novinka. Nejvíce flexibilní je v tomto ohledu zejména odvětví IT, kde práce na dálku byla běžnou i před pandemií. Práce z domu přináší řadu výhod pro zaměstnance i zaměstnavatele jak z psychologického, tak i ekonomického hlediska. Podle odborníků se nyní očekává, že po odeznění krize se trend práce z domu u IT profesí ještě zvedne a další obory jej budou následovat.

Potvrzuje to i Barbora Wachtlová, provozní ředitelka pražské Green Fox Academy, věnující se programovacímu vzdělávání a rekvalifikaci do IT. Při zavedení homeoffice vyzdvihuje zejména přínosy ve zvýšení produktivity zaměstnance a jeho loajality vůči zaměstnavateli. Zároveň má však práce z domu i zdravotní benefity, kdy u jedinců zmírňuje stres a v neposlední řadě dochází ke snížení uhlíkové stopy, což je zajímavý enviromentální aspekt.

Stávající krize paralyzovala všechny segmenty byznysu. Intenzivně to vnímáme a řešíme i my jako vzdělávací instituce. Na druhou stranu zde ale vznikla zajímavá příležitost pro firmy vyzkoušet se svými zaměstnanci práci na dálku prostřednictvím moderních technologií. Nečekaně se otevřely nové cesty fungování, a to i v produktivitě. Podle posledních průzkumů vyplývá, že až 70 % zaměstnanců se cítí při práci z domu produktivnější a soustředěnější než v kanceláři, což může být pro zaměstnavatele rozhodně zajímavý ukazatel, který by měli ve vztahu k homeoffice zohlednit,“ doplňuje Barbora Wachtlová z Green Fox Academy, jež se situaci spojené s koronavirem také přizpůsobila a nově vypsala rekvalifikační kurzy na junior programátory, které se budou vyučovat kompletně online.

Zvyšuje se loajalita zaměstnavateli, snižuje stres

Barbora Wachtlová z Green Fox Academy, která se v HR prostředí pohybuje 5 let, potvrzuje, že právě homeoffice se řadí mezi pracovní benefity, který je u zaměstnanců nejvíce ceněný, a to zejména u mladších generací. „Mileniálové a takzvaná generace Z tvoří 38 % pracovní síly, ale v roce 2028 to bude už 58 % zaměstnanců. Očekává se tedy, že podíl lidí pracujících na dálku i s ohledem na generační obměnu poroste a že se tento trend projeví až u 70 % firem,” doplňuje. Tento trend potvrzuje i nejnovější report společnosti Owl Labs, který ukazuje, že u tří čtvrtin zaměstnanců občasná možnost pracovat z domu zaručuje, že od svého zaměstnavatele v blízké době neodejdou, tedy potvrzuje vyšší loajalitu vůči firmě. „Firmy by tedy s těmito měřítky měly umět pracovat, navíc do budoucna se nehledě na nynější situaci budou potýkat s pracovními požadavky mladé generace,“ uzavírá Barbora Wachtlová.

Co si také zaměstnanci při práci na dálku chválí, je významné snížení míry stresu. Ten je v dnešní době považován za největšího z tichých zabijáků, jelikož zcela zásadně ovlivňuje imunitu organismu i potenciální rizika onemocnění. Při práci z domu ale značná část stresových situací odpadá. “Člověk pracuje v prostředí, které je mu příjemné, není rušen okolními vlivy a pracovní dobu si může přizpůsobit podle svých potřeb. Výhodou je zároveň úspora času v rámci přesunu do zaměstnání, což může být pro některé lidí také stresovým faktorem,” dodává Wachtlová. Je tedy pravděpodobné, že díky koronavirové krizi se zase o krok posuneme k novým pracovním modelům a započatá digitalizace se bude postupně prohlubovat ve všech odvětvích.

Pozitivní enviromentální efekt

Každý den se v souvislosti s výkonem práce přepravuje značné množství lidí, což představuje nejen velkou zátěž pro dopravu, ale také pro klima. Pokud však firmy umožní svým zaměstnancům pracovat na dálku alespoň část týdne, dojíždění poklesne a s ním i uhlíková stopa, objem skleníkových plynů a také spotřeba pohonných hmot. Toto jednoduché opatření by se tedy následně pozitivně promítlo i v souvislosti s bojem proti klimatickým změnám. Práce z domu by se měla stát součástí CSR strategií firem, tedy jejich společenské odpovědnosti.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama