reklama

Pracovní úrazy v České republice postihují více muže než ženy, muži také častěji podléhají smrtelným úrazům

reklama

Za první pololetí roku 2019 bylo podle statistik hlášeno přes 23 tisíc případů pracovních úrazů, což je meziročně o 3,5 % méně. Více než 98 % z nich však přesáhlo dobu pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny. Firmy proto hledají možnosti, jak zdraví zaměstnanců při práci více chránit. Kromě důmyslnějších školení BOZP je jedním z řešení také najímaní tzv. Medic Guardů.

V České republice bylo v první polovině roku 2019 evidováno 23 218 pracovních úrazů, z toho 22 828 vyžadovalo pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, závažných případů s hospitalizací nad 5 dní bylo hlášeno 551 a smrtelných úrazů 40 (37 mužů, 3 ženy). Oproti první polovině roku 2018, kdy bylo hlášeno na 24 062, tak byl zaznamenán mírný pokles – o 3,5 %. Rozdíl je v pracovní úrazovosti také mezi pohlavími. Z celkového počtu pracovních úrazů připadalo v prvním pololetí roku 2019 na muže 67,2 % a na ženy pouze 32,8 % pracovních úrazů.

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny bylo hlášeno ve zpracovatelském průmyslu (9 348 případů), dále v odvětví velkoobchodu a maloobchodu; zejména v odvětví oprav a údržby motorových vozidel (2 688 případů) a v dopravě a skladování (2 402 případů).

I přesto, že jsou statistická data za první pololetí loňského roku příznivější, než v roce předchozím, je počet případů zranění na pracovišti stále vysoký. Firmy proto problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti řeší velmi svědomitě. Kromě povinných školení BOZP a další edukace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce proto najímají i speciálně proškolené pracovníky na pozici Medic Guard. Ti dohlíží na zdraví zaměstnanců a jsou připraveni v případě potřeby poskytnout nutnou zdravotní pomoc.

Medic Guard je speciálně proškolený pracovník, kterého v poslední době zaměstnávají zejména velké výrobní závody. Právě u větších výrobních firem dochází i přes rostoucí důraz na bezpečnost pravidelně k lehčím či závažnějším pracovním úrazům. A protože bezpečnost je komplexním tématem, jež obsahuje i zdraví, zodpovědné firmy školí své zaměstnance na první pomoc nebo si takové experty najímají od specializovaných firem.

„V posledních dvou letech pozorujeme zvýšenou poptávku firem po specialistech vyškolených pro poskytnutí první pomoci a zdravotní asistence – tzv. Medic Guardů,“ říká Radek Škrabal ze společnosti SSI Group a dodává: „Tito pracovníci procházejí odborným výcvikem, který je opravňuje ke kvalifikovanému zásahu u úrazů a poskytnutí první pomoci poraněnému. Medic Guardi tak dokáží pomoci i v případě přímého ohrožení života zaměstnanců, kdy zajistí jejich základní životní funkce do příjezdu rychlé záchranné služby.“

V týmu ostrahy SSI je aktuálně 40 kvalifikovaných Medic Guardů. V roce 2019 pomohli při 278 pracovních úrazech.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama