reklama

Pracovních úrazů bylo v loňském roce hlášeno téměř 45 tisíc. Přibývá smrtelných úrazů a zranění žen

reklama

V České republice bylo v roce 2018 evidováno 44 365 pracovních úrazů, z toho 1 149 závažných a 123 smrtelných. Smrtelných úrazů bylo oproti předchozímu roku o 29 % více a přibylo i pracovních úrazů žen, konkrétně o 3 %.

Stále více firem proto problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti řeší svědomitěji. Kromě povinných školení BOZP a další edukace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce proto najímají i speciálně proškolené pracovníky na pozici Medic Guard. Ti dohlíží na zdraví zaměstnanců a jsou připraveni v případě potřeby poskytnout nutnou zdravotní pomoc.

Medic Guard je speciálně proškolený pracovník, kterého v poslední době zaměstnávají zejména velké výrobní závody. Právě u větších výrobních firem dochází i přes rostoucí důraz na bezpečnost pravidelně k lehčím či závažnějším pracovním úrazům. A protože bezpečnost je komplexním tématem, jež obsahuje i zdraví, zodpovědné firmy školí své zaměstnance na první pomoc nebo si takové experty najímají od specializovaných firem.

„V posledních dvou letech pozorujeme zvýšenou poptávku firem po specialistech vyškolených pro poskytnutí první pomoci a zdravotní asistence – tzv. Medic Guardů,“ říká Radek Škrabal ze společnosti SSI Group a dodává: „Tito pracovníci procházejí odborným výcvikem, který je opravňuje ke kvalifikovanému zásahu u úrazů a poskytnutí první pomoci poraněnému. Medic Guardi tak dokáží pomoci i v případě přímého ohrožení života zaměstnanců, kdy zajistí jejich základní životní funkce do příjezdu rychlé záchranné služby.“

A jak hodnotí svoji práci jeden z Medic Guardů? „Našim primárním úkolem je poskytnutí první pomoci, posouzení nutnosti předání do odborné péče a dohled při převozu. K dispozici máme vždy kvalitní zdravotnické vybavení, jehož součástí je digitální tlakoměr, defibrilátor či transportní křeslo. Naše proškolení a vybavení pak pomáhá i v případě velmi závažných problémů nebo úrazů jako je například zástava dýchání, masivní krvácení nebo těžká alergická reakce do příjezdu zdravotnické záchranné služby,“ říká Michal Tlustý.

V týmu ostrahy SSI je aktuálně 40 kvalifikovaných Medic Guardů. Od začátku roku pomohli celkem v 486 případech.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama