reklama

Praha 8 hledá náhradní řešení za odstraněný výjezd z Dolní Libně

reklama

Vedení Prahy 8 se snaží vyřešit problém, který způsobila rekonstrukce ulice Zenklova stovkám obyvatel Dolní Libně. Zjednosměrnění ulice Stejskalova, kvůli kterému došlo k zahuštění dopravy na Náměstí Dr. Holého, odmítá pět stovek občanů podepsaných pod peticí. Možným řešením je vytvoření nového výjezdu otočením jednosměrnosti ulice U Rokytky.

Kvůli novým tramvajovým ostrůvkům v křižovatce Zenklova x Stejskalova byla zjednosměrněna ulice Stejskalova. Tím byl obyvatelům Dolní Libně v okolí říčky Rokytky odstraněn jeden ze dvou výjezdů danou ulicí. „Výjezd obyvatelům velmi chybí, navíc se díky jeho absenci zahustila doprava na Nám. Dr. Holého. Obyvatelé nyní žádají navrácení severního výjezdu z oblasti, a to formou petice, pod kterou se podepsalo k dnešnímu dni přes 500 obyvatel,”uvádí její autor a radní Prahy 8 Michal Švarc.

Ulice Stejskalova byla donedávna průjezdná v obou směrech, nyní je jednosměrná směrem dovnitř oblasti. Podle Magistrátu hl. m. Prahy, který současný dopravní režim v ulici Zenklova povolil, není možné, aby byla ulice Stejskalova obousměrná kvůli nové organizaci křižovatky. Problém je v šířce ulice i v umístění nových semaforů. Z těchto důvodů není možné ani změna režimu – zavedení jednosměrnosti směrem ven z oblasti.

„Bohužel, předchozí vedení Prahy 8 se problémem nezabývalo a je proto nyní na nás, abychom se nepovedenou rekonstrukcí ulice Zenklova zabývali. S obyvateli i odborníky hledáme řešení této nešťastné situace,”říká radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek.

Možným řešením by bylo vytvořit nový výjezd z oblasti otočením jednosměrnosti ulice U Rokytky. Městská část Praha 8 požádala Technickou správu komunikací, aby připravila projekt rekonstrukce této ulice a prověřila možnost obousměrného provozu v ulici Horovo náměstí, které by v takovém případě bylo nezbytné.

„Bohužel, žádné řešení této situace nebude jednoduché. Využití ulice Horovo náměstí k výjezdu na ulici Zenklova by vyžadovalo stavební úpravy, které se dotknou několika sítí a vyžadují zřízení nové uliční vpusti. V současnosti o této i dalších možnostech jednáme s vedením Technické správy komunikací, která má ulici ve správě,”doplňuje informace předseda dopravní komise MČ Praha 8 Martin Jedlička.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama