reklama

Do projektu Smíchov City promluví veřejnost

reklama

V prostorách Malé galerie MČ Praha 5 byla ve středu 26. dubna otevřena výstava projektu Smíchov City, která představuje podobu nové smíchovské čtvrti, plánované v části bývalého nákladového nádraží v Praze 5.

Zároveň zástupci městské části Praha 5, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, společnosti Sekyra Group a Českých drah podepsali Memorandum o spolupráci na projektu Smíchov City. Byla tak zahájena unikátní spolupráce a další část diskuse, která má do plánování a dalšího rozvoje projektu zapojit širokou veřejnost a další aktéry. „Projekt Smíchov City vzniká na území Prahy 5. Pátá městská část se proto z pozice ‘hostitele’ ujala role koordinátora diskuse mezi investorem, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a veřejností,” říká starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09). “Oceňuji ochotu investora na spoluúčasti veřejnosti při tvorbě projektu – obdobná diskuse, navíc v takovémto rozsahu, je v našich končinách naprostý unikát.”

Záštitu nad participačními aktivitami v rámci přípravy projektu Smíchov City převzala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Petra Kolínská. „V projektu Smíchov City usilujeme o nový druh spolupráce a komunikace mezi soukromým investorem, samosprávou, občany, místními podnikateli či urbanisty při plánování budoucí podoby takto rozsáhlého území. Pro území Smíchov City je na rozdíl od jiných brownfieldů hotová, dle mého názoru přijatelná, urbanistická studie, která stanoví hustotu zástavby respektující okolí a pro tuto část města charakteristickou blokovou strukturu. Na místě opuštěných drážních pozemků tak může vzniknout plnohodnotná čtvrť, na jejíž podobě se již dnes mohou podílet občané nejen z Prahy 5,” uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Zapojení veřejnost
ktuální výstava spolu s dalšími aktivitami v průběhu května a června nabídne veřejnosti další příležitosti vyjádřit, jakou občanskou vybavenost a podobu veřejných prostranství by v budoucí čtvrti přivítala. Své podněty a nápady budou moci občané sdělit přímo na výstavních panelech v Malé galerii MČ Praha 5, na komentovaných prohlídkách výstavy, při plánovacích setkáních a procházkách územím i přes online dotazník na webu smichovcity.praha5.cz. Probíhají také hloubkové rozhovory s místními obyvateli a setkání s vytipovanými aktéry v území, jakými jsou místní spolky, občanské iniciativy, podnikatelé apod. Od konce dubna do konce května se uskuteční také podrobné sociologické šetření formou reprezentativního průzkumu na Praze 5. (Termíny – viz přiložený leták.)

Zapojení veřejnosti do tvorby projektu, tzv. participace, začala již v listopadu 2016, kdy byl projekt představen v prostorách OC Nový Smíchov. Byl zde vystaven model, ve kterém studenti Fakulty architektury ČVUT ztvárnili ideové urbanistické řešení území, a zároveň proběhl průzkum názorů pilotní anketou.

Konzultantem plánovacího procesu a při zapojení veřejnosti je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). “Pokud budou městské části koordinovat jednotlivé projekty na svém území tak, jako se o to snaží Praha 5, a pokud budou investoři otevřeni spolupráci stejně jako Sekyra Group v případě Smíchov City, věřím, že se v Praze brzy podaří odstranit bariéry mezi občany, investory
a samosprávou. Schopnost spolupráce bezpochyby vede ke kvalitnějším realizacím i vyšší efektivitě celého procesu,”
říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Výstava v Malé galerii MČ Praha 5 je zaměřena na představení severní části území bývalého nákladového nádraží. Důraz je dán především na veřejné prostory bulváru, dvou parků a vnitřních ulic, které jsou nyní předmětem participace. Inspirací pro podněty návštěvníků výstavy jsou ukázky možného řešení prostor od architektů ze studia A69 architekti. Plány, vizualizace, skici a velký model přibližují možnou budoucí podobu nové pražské čtvrti. Její architektonicko-urbanistická struktura je již určena studií z roku 2014 a výsledky architektonické soutěže, během níž bylo vybráno šest architektonických týmů, které nyní spolupracují na podrobnějším rozpracování v několika etapách.

Podněty od veřejnosti k podobě Smíchov City budou sbírány do 3. června 2017 a následně budou odborně vyhodnoceny a vypořádány. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu. Pro investora projektu, společnost Sekyra Group, je projekt výzvou: “Je nám ctí, že jsme mezi vůbec prvními, kdo ze soukromých developerů nabízí svoje území k participaci veřejnosti a přispívá tedy ke spoluvytvoření nového města stávajícími občany. Naší ambicí je, aby se v nově vznikající části města cítili dobře nejen noví obyvatelé, ale aby i stávající „Smíchovácidali prostoru bývalého nákladového nádraží kus sebe a brali nově vznikající část Smíchova za vlastní. Proces zapojení obyvatel do tvorby nové čtvrti, která má ambici stát se moderním centrem této historicky bohaté a rozmanité části města, započal před více než půlrokem a je součástí naší téměř dvanáctileté práce na tvorbě co nejkvalitnějšího architektonicko-urbanistického konceptu a přípravě území drážního brownfieldu k revitalizaci,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Partnerem projektu Smíchov City je společnost České dráhy, na jejichž pozemcích se uskuteční budoucí výstavba. “Vážíme si toho, že jsme součástí celoevropského trendu rozvoje obdobných nákladových drážních obvodů ve vnitroměstských lokalitách, jako jsou např. Europaviertel ve Frankfurtu, Arnulfpark nebo Baumkirchen Mitte v Mnichově, Europacity v Berlíně nebo BahnhofCity ve Vídni. Vznikne tady významný přestupní bod, který má nejen dopravní, ale i městotvornou dimenzi, kdy plynule přechází v multifunkční městskou čtvrť s plnohodnotnou občanskou a veřejnou vybaveností,” doplňuje místopředseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec.

“Věřím, že společně přispějeme k rozvoji místa, které se v budoucnu stane atraktivní, moderní a pro život příjemnou pražskou částí. Městská část nemá vyhláškami a zákony dané možnosti, jak výrazněji ovlivnit rozhodování investora – toto je v gesci zejména Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a hlavního města Prahy. Nicméně, či právě proto, udělá vše pro to, aby zprostředkovala co nejsilnější hlas veřejnosti směrem k investorovi. A spolu s veřejností bude klást otázky a vznášet podněty a požadavky tak, aby jejich rozumná část byla zahrnuta v co největším množství,” dodává starosta MČ Praha 5 Pavel Richter.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama