reklama

Průřezovou výstavu malíře Adama Jílka Čtvero období najdete v Pálffyho paláci

reklama

Velká samostatná výstava malíře Adama Jílka, která nese název Čtvero období, se koná od 22. dubna do 4. května v Pálffyho paláci (Valdštejnská 14, Praha 1). Bude na ní k vidění průřez téměř všech Adamových děl, která vytvořil za posledních deset let. Název Čtvero období odkazuje k podobnosti s měnícími se ročními obdobími během roku a proměnami, jakými prošla Adamova tvorba pod vedením čtyř různých profesorů na AVU (Zdeněk Beran, Martin Mainer, Karel Stretti, Jiří Sopko).

Na první pohled se Adamův rukopis může zdát v některých obrazech odlišný, v odstupu a souvislosti však vidíme jeden celek. „Tak jako na sebe roční období plynule navazují, a dohromady spolu tvoří rok, tak i má tvorba pod vedením čtyř různých profesorů na sebe navazuje a spojuje se v jeden celek,“ říká Adam Jílek. Na výstavě bude uveřejněno okolo padesáti děl, která svou instalací budou zachovávat dobový nádech klasicismu.

První cyklus obrazů jsou především zobrazené vzpomínky z Adamova dětství – často se zde objevují výjevy ze zabijačky, rybolovu, stříhání ovcí nebo zátiší z chaty. Poslední cyklus je věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, kdy je jejich charakter oproštěn od lidských vlastností, jako jsou například zášť nebo závist. Dominantní barvou obrazu je bílá, symbolizující klid, harmonii a zamýšlenou čistotu.

Děj obrazu se pak odehrává především ve výrazu a očích němých tváří. Zvířata, která bývají v uměleckých dílech často opomíjena, jsou ústředním prvkem tvorby Adama Jílka. Propůjčuje zvířatům lidský charakter a snaží se o zdůraznění jakési satiry a ironie, která z toho plyne.

Adam Jílek (*1989), který patří k nejzajímavějším osobnostem nejmladší generace výtvarníků, je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha soukromých sbírkách nejen v Evropě, ale i v Saudské Arábii, Austrálii a USA. Prošel několika ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických děl. Za tu dobu si stihl vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama