reklama

Restaurace se opět otevírají. Jak se musí provozovatelé vypořádat s aktuálními opatřeními a hygienou?

reklama

Vláda postupně rozvolňuje restrikce, které se týkají také restauračních zařízení. Téměř po dvou měsících se stravovací služby alespoň částečně vrací do provozu a mohou uvítat návštěvníky i ve vnitřních prostorách. Co všechno by měly restaurace splňovat, aby zajistily, že bude jejich provoz a poskytování služeb hygienicky způsobilé ve vztahu k aktuální situaci? Jak ideálně předejít dalším nepříjemnostem a jaké typy čistění prostor a úklidu zvolit?

Jaká jsou tedy aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví pro stravovací služby? Od čtvrtka 3. 12. se otvírají restaurační zařízení i pro hosty, kteří chtějí uvnitř posedět. Otevřené mohou být maximálně do 22. hodiny, maximální obsazenost u jednoho stolu jsou 4 lidé a stravovací zařízení nesmí překročit 50 % své kapacity.

Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb by měla být zákazníkům zajištěna možnost dezinfekce rukou. Stejně tak by měly být umístěny desinfekční prostředky u často dotýkaných míst, jako jsou platební terminály, kliky nebo zábradlí, tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Stoly a židle by měly být dezinfikované vždy před usazením každé nové skupiny hostů a v případě prodeje přes výdejové okénko se musí dezinfekce výdejového okénka provádět alespoň každé dvě hodiny. „Výše zmíněné plochy je ale také nutné předtím pečlivě vyčistit, desinfekce bez předchozího vyčištění není účinná ani z poloviny,“ upozorňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Pozor na shlukování lidí u pokladen

Personál by měl také dbát na častější mytí rukou, častěji měnit pomůcky k servírování a dodržovat stanovené zásady pro mytí nádobí. Personál musí také nosit roušku či respirátor. Další prevencí může být také odstranění předmětů ve vnitřních prostorech, kterých se dotýká velké množství lidí, jako je třeba jukebox. Obsluha restaurace by se také měla pokoušet zabránit shlukování lidí u stolů
a pokladen. 

Správná dezinfekce prostor

Za těmito nařízeními jsou další preventivní opatření, na která by se restaurace v souvislosti se zajištěním zdraví a bezinfekčnosti prostor měly zaměřit. Jedná se především o kvalitně provedený úklid a vyčištění prostor doplněné následnou dezinfekcí. Restaurace by měly například využívat chemické čisticí prostředky na chlorové bázi, v dostatečném dávkování dle pokynů výrobce, které jsou vždy uvedeny na zadní straně etikety. Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi. Antibakteriální dezinfekce není dostatečně účinná, a tedy ani vhodná.

Pára pomáhá ničit viry

Stále využívanější formou je také účinné čistění prostřednictvím páry, varianta bez chemie totiž může být pro restaurace a zejména návštěvníky příjemnější. Důkladné čištění párou při vysokých teplotách pomáhá v boji proti většině běžně se vyskytujících bakterií a inaktivaci obalených virů a prevenci nových infekcí. To prokázalo také nedávné testování německé laboratoře, které potvrdilo, že koronaviry je možné tímto způsobem eliminovat, protože jsou citlivé na vysoké teploty. Parní čističe přitom dosahují teploty páry 100 °C.

„V případě parních čističů se jedná o takzvanou suchou páru, neboť se vytváří z velmi malého množství vody. A právě suchá pára je nejen účinná při odstraňování nečistot a mastnoty, ale vysoká teplota spolehlivě zabije většinu běžných bakterií a v inaktivaci obalených virů. Navíc se jedná o účinnou ekologickou alternativu chemickému čištění,“ doplňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Větrání a disciplína

Restauratéři by neměli také zapomínat na nutnost pravidelného větrání ve všech prostorách provozovny. Je také potřeba kontrolovat, aby nedocházelo ke kondenzaci par a k nadměrnému usazování prachu. K tomu musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním, popřípadě musí být vzduch upravován klimatizací. Nucené větrání by pak mělo být aplikováno všude tam, kde je přirozené větrání nedostačující.

Každý provozovatel si dle daných nařízení nastavil vlastní postupy, jedno ale mají zcela jistě všichni společné, hygiena je v jejich provozovnách ještě větší prioritou, než kdykoliv předtím a každý provozovatel restaurace má zájem především na tom, aby se u něj cítili hosté v naprostém bezpečí a vychutnali si dobré jídlo a pití bez sebemenší obavy o své zdraví.

Jaká jsou tedy aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví pro stravovací služby? Od čtvrtka 3. 12. se otvírají restaurační zařízení i pro hosty, kteří chtějí uvnitř posedět. Otevřené mohou být maximálně do 22. hodiny, maximální obsazenost u jednoho stolu jsou 4 lidé a stravovací zařízení nesmí překročit 50 % své kapacity.

Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb by měla být zákazníkům zajištěna možnost dezinfekce rukou. Stejně tak by měly být umístěny desinfekční prostředky u často dotýkaných míst, jako jsou platební terminály, kliky nebo zábradlí, tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Stoly a židle by měly být dezinfikované vždy před usazením každé nové skupiny hostů a v případě prodeje přes výdejové okénko se musí dezinfekce výdejového okénka provádět alespoň každé dvě hodiny. „Výše zmíněné plochy je ale také nutné předtím pečlivě vyčistit, desinfekce bez předchozího vyčištění není účinná ani z poloviny,“ upozorňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Pozor na shlukování lidí u pokladen

Personál by měl také dbát na častější mytí rukou, častěji měnit pomůcky k servírování a dodržovat stanovené zásady pro mytí nádobí. Personál musí také nosit roušku či respirátor. Další prevencí může být také odstranění předmětů ve vnitřních prostorech, kterých se dotýká velké množství lidí, jako je třeba jukebox. Obsluha restaurace by se také měla pokoušet zabránit shlukování lidí u stolů
a pokladen. 

Správná dezinfekce prostor

Za těmito nařízeními jsou další preventivní opatření, na která by se restaurace v souvislosti se zajištěním zdraví a bezinfekčnosti prostor měly zaměřit. Jedná se především o kvalitně provedený úklid a vyčištění prostor doplněné následnou dezinfekcí. Restaurace by měly například využívat chemické čisticí prostředky na chlorové bázi, v dostatečném dávkování dle pokynů výrobce, které jsou vždy uvedeny na zadní straně etikety. Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi. Antibakteriální dezinfekce není dostatečně účinná, a tedy ani vhodná.

Pára pomáhá ničit viry

Stále využívanější formou je také účinné čistění prostřednictvím páry, varianta bez chemie totiž může být pro restaurace a zejména návštěvníky příjemnější. Důkladné čištění párou při vysokých teplotách pomáhá v boji proti většině běžně se vyskytujících bakterií a inaktivaci obalených virů a prevenci nových infekcí. To prokázalo také nedávné testování německé laboratoře, které potvrdilo, že koronaviry je možné tímto způsobem eliminovat, protože jsou citlivé na vysoké teploty. Parní čističe přitom dosahují teploty páry 100 °C.

„V případě parních čističů se jedná o takzvanou suchou páru, neboť se vytváří z velmi malého množství vody. A právě suchá pára je nejen účinná při odstraňování nečistot a mastnoty, ale vysoká teplota spolehlivě zabije většinu běžných bakterií a v inaktivaci obalených virů. Navíc se jedná o účinnou ekologickou alternativu chemickému čištění,“ doplňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Větrání a disciplína

Restauratéři by neměli také zapomínat na nutnost pravidelného větrání ve všech prostorách provozovny. Je také potřeba kontrolovat, aby nedocházelo ke kondenzaci par a k nadměrnému usazování prachu. K tomu musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním, popřípadě musí být vzduch upravován klimatizací. Nucené větrání by pak mělo být aplikováno všude tam, kde je přirozené větrání nedostačující.

Každý provozovatel si dle daných nařízení nastavil vlastní postupy, jedno ale mají zcela jistě všichni společné, hygiena je v jejich provozovnách ještě větší prioritou, než kdykoliv předtím a každý provozovatel restaurace má zájem především na tom, aby se u něj cítili hosté v naprostém bezpečí a vychutnali si dobré jídlo a pití bez sebemenší obavy o své zdraví.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama