reklama

Sdružené choroby, problém uvnitř těla a jeho projevy na povrchu?

reklama

Na důležité otázky odpovídá Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, zakladatelka a přednostka Dermatologie prof. Hercogové – Kliniky preventivní dermatologie.

Sdružené choroby – O jaké nádory a jeho projevy se jedná?
Vnitřní nádory se mohou projevovat na kůži dvěma způsoby – buď jde o tzv. paraneoplastický kožní projev, což jsou různé kožní klinické jednotky, které doprovázejí vnitřní nádor, nebo se může jednat o metastázu nádoru do kůže. V prvním případě je to celá řada kožních nemocí, které se s větší nebo menší pravděpodobností s vnitřními nádory spojují, přitom jeden vnitřní nádor může mít více kožních projevů nebo má typický kožní obraz. Příkladem mohou být náhle vzniklá extrémní suchost kůže nebo náhlý vznik mnohočetných kožních výrůstků na trupu. Kožní metastáza mívá vzhled uzlu, ohraničeného vyvýšení nad povrch okolní kůže, různé barvy a hladkého povrchu. Může však připomínat i zánětlivé kožní choroby (např. při šíření karcinomu prsu do kůže).

Jak rychle je v těchto případech nutné vyhledat lékaře?
Co nejrychleji – čím rychleji se vnitřní nádor diagnostikuje, tím dříve je možná jeho léčba a stoupá pravděpodobnost uzdravení.

Léčí se tyto vnější projevy na dermatologii nebo jde spíše o onkologického pacienta?
Kožní lékař vnější projevy vnitřního nádoru diagnostikuje a poté odesílá pacienta na onkologii k další léčbě. Role obou specialistů je nevyhnutelná – pacient by měl jít tedy nejprve ke kožnímu lékaři. Pokud se jedná o metastázy do kůže, pacient je léčen onkologickým týmem, kde má dermatolog své místo a společně se radí o optimálním léčebném postupu.

Jak probíhá vyšetření?
Základem je diagnostika, k níž využíváme všechny možnosti vyšetření – klinické vyšetření, dermatoskop, mikroskopické vyšetření vzorku kůže odebraného v místním znecitlivění, krevní testy apod. Vnitřní nádory potom neléčí kožní lékař, ale onkolog. Role dermatologa je ve včasné diagnostice.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama