reklama

Se zálohováním plastových lahví souhlasí tři čtvrtiny Čechů. Vlastní obaly ještě nosit nechtějí

reklama

Češi jsou, co se týče zacházení s plasty, uvědomělí. Téměř 90 % z nich třídí PET lahve. Více než 72 % se vyslovilo pro zálohování plastových lahví. Vlastní obaly na nákup si ale stále nosí málokdo. Data vyplývají z průzkumu KPMG Nákupní zvyklosti 2018.

Téměř 90 % Čechů třídí plastové lahve, pro jejich zálohování se vyjádřily tři čtvrtiny dotazovaných. Polovina z respondentů při nákupu přihlíží k tomu, zda je nápoj ve vratném skleněném obalu. Více než 60 % Čechů by upřednostnilo při nákupu potravinu bez obalu. Více se o to, jak jsou potraviny balené, zajímají ženy (65 % vs. muži 56 %).

„Téma plastů silně rezonuje napříč médii posledních několik měsíců. Vnímají to nejen spotřebitelé, ale také samotní výrobci a prodejci, kteří zavádějí nejrůznější opatření k tomu, aby plýtvání plasty omezili. Jak ukázal náš průzkum, nakupující jim to rozhodně vyčítat nebudou, naopak mohou tím posílit jejich věrnost a důvěru,“komentuje výsledky Karel Růžička, partner KPMG odpovědný za sektor nápojářství a potravinářství.

Jednorázové obaly používáme téměř všichni

Přestože v obchodech se nad obalem zamýšlí většina Čechů a Češek, jednorázové kelímky je tolik netrápí. Jen každý pátý respondent si nekupuje kávu, čaj, pivo nebo limonády do jednorázových kelímků. Nejnižší podíl nákupu jednorázových kelímků je ve věkové skupině 55 až 64 let, zde se jedná o 7 z 10 dotázaných.

Balené vody v PET lahvích kupuje alespoň výjimečně 70 % Čechů. Často nakupují balenou vodu spíše na venkově a mladší respondenti. Jinak se neukázaly výraznější rozdíly podle věku nebo místa bydliště respondentů.

Češi si zatím nezvykli nosit vlastní sáčky do obchodů. Na dostupnost sáčků v obchodech spoléhá 68 % respondentů, 8 % tato problematika vůbec nezajímá.

V recyklaci kralují obyvatelé menších měst a vesnic

PET láhve recykluje 88 % Čechů, dalších 8 procent pak třídí alespoň polovinu lahví, které nakoupí. Méně než polovinu lahví třídí pouze 2 % respondentů, vůbec netřídí jen 3 % z dotazovaných. Frekvence třídění stoupá s věkem, v kategorii respondentů nad 45 let třídí více než 90 % Čechů. Častěji recyklují obyvatelé vesnic a menších měst do 100 000 obyvatel.

Češi třídí rádi

Že je třídění pro Čechy stále běžnější, dokazují i statistiky AOS EKO-KOM za rok 2017. Podle nich svůj odpad soustavně třídí už 73 % Čechů, v průměru každý vytřídí 20,7 kilogramu papíru, 13,2 kilogramu plastů, 12,6 kilogramu skla a bezmála půl kila nápojových kartonů za rok.

Česká republika obsazuje tradičně přední příčky v třídění a recyklaci plastových obalů i v rámci srovnání zemí EU. Celková míra recyklace a dalšího využití plastů u nás dosahuje 69 %, jak dokládají data AOS EKO-KOM. Nejvyšší míry recyklace se dosahuje u papíru, 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů bylo recyklováno na nový papír nebo dále využito.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama