reklama

Smetanka: Hřiště, na kterém se nehraje

reklama

Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Na Smetance je přes mnohé překážky konečně dostavěno, ale zeje prázdnotou. Dle příslušného kolaudačního rozhodnutí jeho zpřístupnění dětem i široké veřejnosti nic nebrání. Přesto se však stále na hřišti nehraje. K jeho zprovoznění je v tuto chvíli totiž ještě třeba zajistit ošetření javoru, náletové dřeviny stojící na hřišti – viz fotodokumentace. Tohoto stromu se však týká usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí o povolení kácení.

Městská část Praha 2 však zmíněné usnesení soudu respektuje a o tom, že bude strom ošetřen pro zajištění jeho stability, soud informovala.

Bezpečnost nadevše…

Z odborného hlediska je předmětný javor, kterého se odkladný účinek přiznaný žalobě týká, náletovou dřevinou a roste na stanovišti, kde neměl už od počátku vhodné podmínky pro rovnoměrný rozvoj kořenového systému. Projevuje se u něj rovněž nepoměr mezi průměrem kmene a velikostí koruny, který je typický pro stromy rostoucí v prostředí se zastíněním, kdy strom preferuje výškový růst. U stromu se dále vyskytuje tlakové větvení, které je velmi náchylné na rozlomení při silných větrech.

Náletová dřevina je odborný termín, který zahrnuje všechny dřeviny, jejichž šíření je způsobeno semeny roznášenými vzduchem.

Pracovníci úřadu celou věc konzultovali s odborníky arboristy a dendrology a nakonec se shodli na provedení nezbytných opatření k zajištění stability javoru v podobě zajištění tlakového větvení dynamickou vazbou v horní úrovni s nosností 4 t a v této úrovni odpovídající lokální redukci některých větví náchylných ke zlomu (max. však o 20 % jejich délky) a ořezání suchých větví. Jedná se o práce v ceně  13.758,- Kč včetně DPH.
S podobným ošetřením mají již odborní pracovníci úřadu zkušenosti. Vyhodnocovat bezpečnostní rizika a zajišťovat pravidelnou údržbu vzrostlých stromů musí u všech stromů, které má městská část Praha 2 ve správě. Obdobné ošetření proběhlo například u vícekmenů javorů stříbrných na náměstí Míru a to včetně dynamických vazeb (viz fotodokumentace), kdy odborný zásah nijak stromy nenarušil.
Shrneme-li vše podstatné, Praha 2 nadále usnesení soudu o přiznání odkladného účinku žalobě respektuje a nečiní žádné kroky vedoucí k likvidaci zbylého stromu. Odborně provedená opatření jsou naprosto nezbytná nejen pro bezpečnost dětí, ale i široké veřejnosti a koneckonců i samotných rezidentů.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama