reklama

Středočeský kraj podporuje modernizaci cyklodopravy v Posázaví

reklama

Turistickou oblast Posázaví by v budoucnu měla protkat síť páteřních cyklostezek. Počítá s tím cyklokoncepce Středočeského kraje schválená na roky 2017–2023. Kraj je připraven obcím pomoci při jednáních s relevantními partnery a uhradí také náklady spojené s přípravou cyklostezek. Zástupci kraje o tom hovořili s 18 posázavskými starosty a starostkami na schůzce v Benešově.

„Cílem setkání zástupců obcí se zástupci Středočeského kraje byla dohoda na společném postupu, který urychlí především projektovou přípravu a poté i následnou realizaci cyklostezek. Je před námi mnoho práce,“ řekl Václav Pošmurný, odborný konzultant společnosti Posázaví o.p.s., která na území turistické oblasti působí jako organizace zajišťující destinační management. „O některých projektech se mluví skoro deset let, nyní bychom se měli začít posouvat blíže k jejich realizaci,“ dodal.

Podle schválené koncepce má Středočeský kraj plně financovat projektovou přípravu, výstavbu a provozní údržbu dálkových páteřních cyklotras. V turistické oblasti Posázaví se jedná o trasy č. 7 Vltavská, č. 11 Greenway Praha–Vídeň a č. 19 Posázavská. Pokud obce převezmou přípravu cyklostezek této úrovně do svých kompetencí, kraj s nimi uzavře před zahájením prací smlouvu o spolupráci, ve které se zaváže k úhradě nákladů spojených s přípravou. V případě stavby regionálních páteřních tras pomůže kraj obcím tak, aby jejich finanční spoluúčast nepřesáhla 20 %, zbytek by měly uhradit prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury nebo evropské dotace. Na přípravu cyklostezek mohou obce žádat o dotaci ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP a ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury. Budování ostatních cyklotras a cyklostezek na místní úrovni je už pak plně v kompetenci obcí a jejich svazků.

Vybudování funkční krajské sítě cyklostezek a cyklotras je během na dlouhou trať a vyžádá si velké finanční prostředky. Kraj bude muset vyřešit například u dálkové páteřní trasy č. 7 Vltavská její problematické vedení v úseku Praha–Štěchovice a ve Vraném nad Vltavou nebo „přivěšení“ lávky pro pěší a cyklisty k železničnímu mostu mezi Skochovicemi a Měchenicemi. Dálková páteřní trasa č. 11 Greenway–Vídeň si zase vyžádá přeložení v úseku Křížkový Újezdec – Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou – Podělusy. Nejvíc změn ale čeká dálkovou páteřní trasu č. 19 Posázavskou, která si kromě celkové modernizace a přeložení některých úseků vyžádá také výstavbu několika lávek přes řeku Sázavu a potok Mnichovku.

Koordinátorem cestovního ruchu v Posázaví je Posázaví o.p.s., která si bere za své také přípravu jednotlivých kroků ke zlepšení cyklistické infrastruktury v regionu. Plánuje k tomu pořádat se zástupci obcí separátní/úsekové schůzky, které zvýší aktivitu v oblasti přípravy dílčích projektů.

Současné i budoucí cyklistické koridory, jejichž rozvoj je v následujícím období prioritou Středočeského kraje, zobrazuje aplikace na https://gis.kr-stredocesky.cz/js/dop_cyklokoncepce/. Informuje o záměrech kraje, měst a obcí v oblasti rozvojových aktivit cyklistické dopravy s cílem zajistit její atraktivitu, kvalitu a bezpečnost.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama