reklama

Tempo růstu nezaměstnanosti je u žen o třetinu rychlejší než u mužů

reklama

Tempo, s jakým roste počet nezaměstnaných žen, je o třetinu rychlejší než u mužů. Ještě v březnu byl počet nezaměstnaných žen srovnatelný s počtem nezaměstnaných mužů. Dokonce bylo více nezaměstnaných mužů. Od dubna, kdy se začaly naplno projevovat důsledky koronavirové pandemie, se tempo růstu nezaměstnanosti žen zvyšuje. Koncem listopadu bylo v ČR téměř o 8 tis. více nezaměstnaných žen než mužů. Mezi pandemií nejvíce zasažené obory patří totiž právě ty, ve kterých nacházejí uplatnění převážně ženy.  

Podle MPSV vzrostl v listopadu podíl nezaměstnaných ze 3,7 % na 3,8 %. V praxi to znamená 274 526 lidí bez práce, z toho 141 212 žen a 133 314 mužů. Meziročně se míra nezaměstnanosti zvýšila o 1,2 %. Na začátku pandemie, tedy v měsíci březnu, byla míra nezaměstnanosti žen i mužů 3 %. Ke konci listopadu se však počet nezaměstnaných žen zvýšil na 3,9 %, zatímco mužů na 3,6 %. V nominálních číslech se, ve srovnání s březnem, jedná o téměř třetinový nárůst. „Mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem ve věku od 15 do 64 let je aktuálně více nezaměstnaných žen než mužů. Zatímco muži dominují sektoru průmyslu a stavebnictví, ženy naopak sektoru služeb, který patří mezi ty pandemií nejvíce zasažené,“ říká Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

„V následujících letech bude počet nezaměstnaných žen vyšší než počet nezaměstnaných mužů. Je to dáno tím, že v sektorech, které jsou nejvíce postižené a ve kterých dominuje sezónnost, nacházejí uplatnění především ženy. Tomu je třeba přizpůsobit také systém rekvalifikací, které je nutné modifikovat a zefektivnit natolik, abychom tomuto negativnímu trendu dokázali čelit,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Počet nezaměstnaných žen bude narůstat, rekvalifikovat se musí už teď

Zrychlené tempo růstu nezaměstnanosti žen není pouze dočasným trendem, naopak se dá předpokládat, že bude přetrvávat minimálně do roku 2021, také s ohledem na očekávanou třetí vlnu koronavirové pandemie. Odborníci se shodují, že by nezaměstnaní z postižených oborů jako turismus a pohostinství, měli co nejdříve zvážit možnost rekvalifikovat se do oboru, kde je naopak chronický nedostatek pracovních míst. „Rekvalifikace lidi mnohdy odrazuje z důvodu časové náročnosti a neefektivity. Průměrný rekvalifikační kurz vyžaduje až 300 vyučovacích hodin. Řešením jsou modularizované rekvalifikace, kde se člověk zaměří jen na tu oblast, kterou neovládá. Takový kurz je pak výrazně kratší, třeba jen 100 vyučovacích hodin. “ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Rebublic a dodává: „Růst nezaměstnanosti žen je patrný také v případě zájmu o rekvalifikace, který evidujeme v projektu KVASAR, kde 57 % zájemkyň tvoří právě ženy.“

Nejvíce nezaměstnaných žen je v Moravskoslezském kraji

Krajem s nejmenší nezaměstnaností je Pardubický (9 178 nezaměstnaných), krajem s nejvyšší nezaměstnaností je Moravskoslezský (43 192 nezaměstnaných). Nejvíce nezaměstnaných žen má kraj Moravskoslezský (20 868). Nejméně nezaměstnaných žen má kraj Pardubický (4 807). I přes rostoucí nezaměstnanost však počet volných pracovních míst ke konci listopadu (317 972) převyšoval počet uchazečů o zaměstnání (274 526). Na pracovním trhu je tak přebytek 43 446 pracovních míst.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama