reklama

Tip na jarní výlet: Seznamte se s tradičními řemesly v klášterech v Českém Krumlově

reklama

Unikátní komplex středověkých klášterů v Českém Krumlově je nejen vzácnou historickou památkou, ale také interaktivním prostorem pro poznání a zážitky. Velkým lákadlem jsou zdejší řemeslné dílny – expozice představující tradiční řemesla provozovaná ve středověkých klášterech a městech. Návštěvníci všech generací mají jedinečnou příležitost prohlédnout a osahat si autentické vybavení a produkty jednotlivých dílen a také si jejich výrobu sami vyzkoušet.

Součástí expozice je hrnčířská dílna, připomínající, že keramické nádoby byly ve středověku nepostradatelnou částí každého hospodářství. Naopak oborem, který se během středověku začal teprve rozmáhat, bylo ševcovství. Tehdy se i v českých zemích objevovali první samostatní ševci, vybavení nezbytnými pomůckami – ševcovským kopytem, šídlem, verpánkem a dratvemi. Samozřejmě i ukázka jejich práce je v rámci klášterních řemeslných dílen k vidění.

Příležitost odpočinout si, v klidu vstřebat všechny zážitky, nabízí rozlehlé klášterní zahrady. Obzvláště na jaře, v době rozpuku, je procházka mezi bylinkovými, květinovými či užitkové záhony mimořádně příjemná. Historický soubor klášterních budov v Českém Krumlově se rozprostírá na ploše severního meandru řeky Vltavy, rozlohou zaujímá druhé místo po krumlovském zámku. Stálé expozice i klášterní zahrady jsou otevřeny denně.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama