reklama

Úspěšný první ročník běžeckého závodu Proběhni.se v IKEM vybral 450 200 Kč

reklama

Historicky první ročník běžeckého závodu Proběhni.se, který vedl převážně Kunratickým lesem, odstartoval v sobotu 21. dubna 2018 z Institutu klinické a experimentální medicíny. Nový charitativní projekt Proběhni.se, do kterého se zapojili i zdravotníci z IKEM, nabídl kromě sportovních zážitků pro 904 přihlášených běžců i preventivně-edukativní rozměr.

Až dvě stovky závodníků si nechaly změřit krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi, natočit EKG a naučily se základní prvky resuscitace. Na startovném se vybralo 450 200 Kč, které byly věnovány na konto Nadačního fondu České srdce na podporu aktivit předních českých kardiologů nejen na misích v zemích třetího světa.Organizace závodu se ujala sportovní agentura RAUL s mnohaletými zkušenostmi z podobných projektů.

 Ročně skončí v českých nemocnicích až 300 tisíc pacientů se srdečními chorobami a více než polovina lidí v Česku na nemoci kardiovaskulárního systému umírá. Onemocnění srdce patří mezi častá onemocnění a jsou nejčastější příčinou smrti nejen ve vyspělých zemích, ale i v zemích třetího světa.

„Vrozené srdeční vady významně ovlivňují kvalitu života nemocných lidí. Nicméně většina srdečních onemocnění je důsledkem nezdravého životního stylu, a proto každoročně přibývá dalších nemocných. V České republice je hlavním zabijákem ischemická choroba srdeční a podobně je to bohužel i v zahraničí. Nadační fond České srdce, který založili lékaři z IKEM, se již několik let snaží upozorňovat na prevenci srdečních onemocnění. A v tomto duchu se nesel i celý běžecký závod Proběhni.se,“říká přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.

450 200 Kč – přesně tolik se vybralo na startovném prvního ročníku charitativního běhu Proběhni.se. Celý výtěžek jde na podporu aktivit předních českých kardiologů nejen na misích v zemích třetího světa, které pořádá Nadační fond České srdce, ale nově také na edukační programy pro českou veřejnost.

„Velmi mě těší, kolik běžeckých nadšenců se srdcem na správném místě v sobotu zavítalo na první ročník Proběhni.se. Pro všechny závodníky byly připravené i edukativní programy zaměřené na prevenci srdečních chorob. Mohli se tak seznámit s nemocemi srdce a jejich prevencí, nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi, natočit EKG, naučit základní prvky resuscitace nebo pomoct s odvykáním kouření. Touto osvětovou akcí chceme upozornit na to, jak jsou srdeční choroby nebezpečné a zrádné zároveň, protože mohou postihnout i zdánlivě zdravého jedince“, vysvětluje MUDr. Michal Pazderník, FESC, zástupce přednosty pro výuku Kliniky kardiologie IKEM a jeden ze zakladatelů NF České srdce.

Napříč Kunratickým lesem běželo celkem 904 přihlášených závodníků, z toho bylo 787 dospělých a 117 dětí. Dospělí jedinci si mohli vybrat ze dvou tras – v délce 6 km nebo 11 km. Pro nejmenší účastníky byl připraven dětský okruh a bohatý doprovodný program. V čele závodu na 6 km běžel i vášnivý běžec a přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., který zároveň v těchto dnech oslavil významné životní jubileum – 70 let.

„Běžecké trasy v Kunratickém lese moc dobře znám – pravidelně si tam chodím po práci zaběhat. Dnes jsem však v závodním dresu startoval z areálu Institutu klinické a experimentální medicíny poprvé a bylo to jako kdybych vybíhal z domova, takže naprosto skvělý a nepopsatelný pocit. Měl jsem radost nejen z běhu, ale i ze závodníků, kteří se velmi zajímali o svůj zdravotní stav, a to jako lékař velmi podporuji a rád vidím. Všichni bychom měli běhat pro radost a současně nepodceňovat své zdraví. U každého závodu, a nejinak tomu bylo při běhu Proběhni.se, se řídím heslem: ,Hlavně zdravý do cíle‘,“říká přednosta Kardiocenta IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Na půdě Institutu klinické a experimentální medicíny se závod takového rozsahu konal úplně poprvé. „Chci poděkovat všem zaměstnancům IKEM, kteří se zapojili do realizace letošního ročníku závodu. Institut klinické a experimentální medicíny poskytl akci prostor, zázemí a symbolickou záštitu. Velmi mě těší, že se do projektu zapojili i lékaři a odborníci z českých nemocnic napříč celou Českou republikou. Dokazuje to, že společenská osvěta, boj za správnou věc a sport lidi sbližuje,“ říká ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Organizace závodu se ujala agentura RAUL s mnohaletými zkušenostmi z podobných projektů (Jizerská 50, Primátorky, SkiTour nebo Běhej lesy).

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama