reklama

V Praze se otevřela první Srdeční procházková trasa. Chce podpořit nejen pacienty se srdečním selháním

reklama

Medicína jde kupředu mílovými kroky a při léčbě kardiovaskulárních chorob se v posledních letech pohybuje na špičkové úrovni. Tím, na čem je ovšem úspěch lékařů závislý, je spolupráce pacientů, jejichž role je například při léčbě srdečního selhání klíčová. Stejně tak jako vhodná léčba jsou totiž důležitá režimová opatření. Jedním z nich je i pravidelný a adekvátní pohyb, vždy po konzultaci s lékařem.1 V Praze je proto od 29. září do 26. října 2019 otevřena první unikátní Srdeční procházková trasa, která je ideální právě pro pravidelné procházky pacientů se srdečním selháním, ale nejen jich.  

Při srdečním selhání nezvládá srdce dostatečně zásobit orgány krví, a pacient se tak potýká s řadou projevů tohoto onemocnění.[1] Ty lze však výrazně omezit díky vhodně nastavené léčbě a přístupu pacientů, kteří se neváhají ptát lékaře na všechny možnosti a současně aktivně dodržují režimová opatření doporučená lékařem. Jedním z nich je pravidelný a zdravý pohyb, i proto vznikla v Praze první Srdeční procházková trasa. Pacienti i široká veřejnost ji najdou na Praze 2 a je dlouhá 2,8 km. Procházka trvající cca 45 minut klidnou chůzí vede z náměstí Míru přes ulici Ibsenova a Anny Letenské do Riegrových sadů, dále pak přes Polskou ulici do ulice U Kanálky a do sadů Svatopluka Čecha a zpět ulicí Slezskou až na startovní bod na náměstí Míru. Stezka zvolená po konzultaci s odborníky představuje pro pacienty ideální terén pro zdravý a pravidelný pohyb.

Ani pacienti se srdečním selháním nemusí zapomínat na pohyb. Vhodná pohybová aktivita a její intenzita by měla být vybrána na základě předchozí konzultace s lékařem. Jednou z doporučovaných forem pohybu jsou procházky. Tento přirozený pohyb vede k zapojení hned několika svalů a srdci a cévám v rozumné míře prospívá. Díky takovémuto pohybu je tělo lépe zásobeno kyslíkem a svaly jsou daleko pevnější. Tento typ aktivity navíc příznivě působí nejen na tělo, ale i na psychickou pohodu pacienta,“ říká doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN.1 Více o režimových opatřeních, která prospějí nejen pacientům se srdečním selháním, na www.rukunasrdce.cz.

Srdeční procházková trasa i edukační oranžové židle s oteklými kotníky

Srdeční procházkovou trasou provázejí edukační oranžové židle s oteklými kotníky, se kterými se Pražané setkávali nad schody a kopci v loňském roce a stejně tak Brňané v centru Brna v roce letošním. I letos tak svým netradičním designem židle upozorňují na oteklé kotníky, které jsou jedním z řady příznaků srdečního selhání.1 Stezka se otevřela 29. 9. 2019 na Světový den srdce a bude pro veřejnost značená do 26. 10. 2019. Je lemována nejen židlemi, ale také oranžovým značením na chodnících. Akce se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové.  

Stezka vede místy, kde je třeba vyvinout větší fyzickou námahu. Důvody jsou dva. Pestrý, ale adekvátní terén je příležitostí pro ideální pravidelnou zdravotní procházku. Stejně tak si na ní pacienti mohou pravidelně ověřit, že jsou v dobré kondici. Zadýchají-li se pacienti na trase a bude-li pro ně znamenat nadměrnou únavu, i když se při předešlých procházkách cítili dobře a k takovému zadýchávání nedocházelo, trasa jim tak sama naznačuje, že je něco v nepořádku a měli by se obrátit na svého lékaře.

Zdraví je vaše zodpovědnost

Chronické srdeční selhání je závažné a dlouhodobé onemocnění. Onemocnění, které ale mohou pacienti ve spolupráci s lékaři účinně zvládat a žít plnohodnotný život. Je pro to však nezbytné, aby dodržovali naordinovanou léčbu, pravidelně svůj stav konzultovali s lékařem, a to v duchu „co na srdci, to na jazyku“, ptali se na všechny možnosti léčby a také dodržovali režimová opatření. Tímto způsobem mohou omezit projevy srdečního selhání, se kterými se setkává více než 200 tisíc Čechů.1 Mezi ně se řadí dušnost, otoky nohou a kotníků, nárůst váhy, únava, nechuť k jídlu, nadměrné bušení srdce a vyšší frekvence močení. Tato první Srdeční procházková trasa je malou ukázkou toho, jak příjemně lze režimová opatření pojmout. Více informací i tipů, jak na život se srdečním selháním, na www.rukunasrdce.cz. Zdraví je vaše zodpovědnost. Ptejte se. Zdraví máte jenom jedno. Není to jedno.


reklama

reklama

reklama

reklama

reklama