reklama

Ve Voticích bude 12. července otevřeno Vlastivědné muzeum Voticka

reklama

Od pátku 12. července se turistická nabídka bývalého kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích rozšíří o Vlastivědné muzeum Voticka. Otevře se v západním křídle objektu, které bylo zrekonstruováno v loňském roce.

„Rekonstrukci 1. patra západního křídla bývalého kláštera financovalo město Votice. Vznik nové expozice v prvním nadzemním podlaží podpořilo částkou 455 500 korun z Národního programu podpory cestovního ruchu ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zbylou částku do celkových 911 001 korun hradilo ze svého rozpočtu město Votice,“ uvádí starosta města Jiří Slavík. 

„Muzejnictví má ve Voticích tradici od roku 1925, kdy vzniklo zásluhou učitele Čeňka Habarta a stavitele Vojtěcha Vrzala městské muzeum. V roce 1948 však bylo z rozhodnutí členů městské rady zrušeno a všechny cenné exponáty zmizely. Na tradici Čeňka Habarta navázal Vlastivědný klub Votice, původně vlastivědný kroužek, založený 26. března 1982. V letech 2006–2018 klub provozoval v budově staré radnice na Komenského náměstí stálou expozici Votice v minulosti. Tyto prostory však nebyly vyhovující, na rozdíl od nových prostor v bývalém klášteře sv. Františka z Assisi,“vysvětluje předseda Vlastivědného klubu Votice Antonín Holubovský.

Příprava muzea představovala pro členy Vlastivědného klubu Votice rok intenzivní práce. Prostory, čítající zhruba 250 metrů čtverečních, byly rozděleny do několika expozičních částí. „Při přípravě jednotlivých expozic bylo nutné zohlednit povahu sbírek v depozitáři klubu. Menší část vystavených exponátů pochází ze soukromých sbírek. Spolupracovali a konzultovali jsme podobu některých částí muzea také s odborníky – muzejníky, archeology a archiváři,“říká jednatel Vlastivědného klubu Votice Václav Šustr. 

Chodba muzea je využita z části jako obrazová galerie regionálních umělců a jsou zde umístěny čtvery zrestaurované věžní hodiny z Popovic (kolem roku 1670), Jankova (1708) a Votic (kolem roku 1750 a z roku 1894). Další část chodby je plánována jako výměnná expozice – první výstava je věnována židovské komunitě, protektorátu, 2. sv. válce a odboji na Voticku.

V první z místností najdou návštěvníci poučení o historii města v listinách a kronikách, některými kopiemi budou moci i zalistovat. Zajímavá je také sbírka mincí, nalezených za pomoci detektoru kovů. Geologická expozice seznamuje s horninami na Voticku a jejich využitím. V expozici věnované pravěku a starověku si lze prohlédnout 4.–5. tisíc let staré sekeromlaty, sbírku středověkých nálezů nebo modely tvrzí v Martinicích a v Koutech. 

Vystavená je 300 let stará zrekonstruovaná plastika sv. Jana Nepomuckého, umístěná původně ve sloupu na dnešním Komenského náměstí ve Voticích, stuhy k praporům neustupovských spolků nebo torzo votického loutkového divadla. Muzeum se věnuje také Voticku jako zemědělskému a řemeslnému kraji. Vystaven je soubor máselnic, zemědělského náčiní, ale i výrobků a nástrojů kovářů, tesařů, kolářů, vývěsní štíty votických živnostníků nebo cechovní korouhev z roku 1858.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama